Wiskundige werkbladen

De formule van een lijnwerkblad: Punt-helling ontwikkelen

De formule van een lijn werkbladen punt-helling ontwikkelen 6

2020vw.comDit speciale ensemble van werkbladen is ontwikkeld om leerlingen van groep 8 en middelbare school te helpen de grondbeginselen te begrijpen van het transformeren van de formule van een lijn naar punthellingontwikkeling en het samenstellen van de formule van een lijn met gebruikmaking van de gegeven factor en de helling.

Een verzameling trainingen heeft cursisten nodig om de vergelijkingen van een lijn te ontdekken die identiek of verticaal is aan een andere formule van de lijn. De pdf-werkbladen op basis van het tekenen van de lijn met behulp van een factor en de helling bestaan eveneens uit. Toegankelijkheid een aantal van deze werkbladen gratis!

De formule van een lijn werkbladen punt-helling ontwikkelen 1
De formule van een lijnwerkbladen Punt-helling ontwikkelen

Factor en helling

Wat zijn factor- en hellingsontwikkeling? Naarmate je meer te weten komt over wiskundige ideeën, begrijp je dat wiskunde in een breed scala aan ideeën functioneert. Een zo'n breed wiskundig idee is het idee van directe vergelijkingen.

Het idee van directe vergelijkingen is niet alleen breed, maar ook een beetje ingewikkeld om te begrijpen. Het is een algebraïsche formule die, wanneer ze op een grafiek wordt weergegeven, een directe lijn oplevert. Er zijn 3 verschillende methoden om een directe formule voor te stellen of samen te stellen.

1. Basisvorm - ax + by + c = 0 (recht onder zowel a als b moeten een niet-nul getal zijn) 2. Helling-intercept- y = MX + b, dit is een van de meest typische ontwikkeling van directe formule, waarbij m de 3. Punt-helling vorm- (y – y1) = m(x – x1) Een punt-helling formule is een directe formule die een factor (x1, y1) en een helling m heeft.

De hele formule concentreert zich op de factor op de lijn en de helling van de lijn. Deze directe formule is afkomstig van de verschillende andere formules die worden gebruikt voor het ontdekken van de helling van een lijn.

Punt-helling ontwikkelen

In deze fase leer je over de formule voor het ontwikkelen van een punthelling, de formule voor helling van een lijn, de formule voor punthellingen en instanties voor punthellingen. Bekijk de interactieve simulaties om nog veel meer te weten te komen over de les en probeer een paar fascinerende oefeningsproblemen op Point-Slope Develop op te lossen aan het einde van de webpagina.

De formule van een lijn werkbladen punt-helling ontwikkelen 3
De formule van een lijnwerkbladen Punt-helling ontwikkelen

Op dit moment, dat we klaar zijn met de regels, is hier een beetje informatie voor u. Begreep je dat de formule van een lijn een formule is die tevreden is met elke afzonderlijke factor op de lijn? Dit houdt in dat een directe formule in 2 variabelen staat voor een lijn.

Wat is Point-Slope Develop?

De formule van een lijnwerkblad: Punt-helling ontwikkelen wordt gebruikt om de formule van een lijn te ontdekken. Deze formule wordt gebruikt wanneer we de helling van de lijn en een factor op de lijn begrijpen.

De formule van een lijn waarvan de helling m is en die door een factor (x1,y1) gaat, wordt ontdekt met behulp van de punt-helling ontwikkeling.

De formule van een lijn werkbladen punt-helling ontwikkelen 5
De formule van een lijnwerkbladen Punt-helling ontwikkelen

 

 

Terug naar boven knop
/* */