Wiskundige werkbladen

One-step ongelijkheden oplossen met data

One-step ongelijkheden oplossen met data

2020vw.comDe One Step Solutions voor het oplossen van one-step inconsistenties is een leermiddel ontwikkeld door Jon B. Johnson en Willie R. Johnson, Ph.D. die het ontwikkelden als onderdeel van hun onderwijsinspanningen aan de Universiteit van Florida. Ze baseerden het concept van dit specifieke werkblad op de observatie dat wanneer twee mensen verschillende meningen hebben over een bepaald onderwerp, ze vaak verschillende antwoorden zullen bedenken.

In het geval van ongelijkheid zullen mensen bijvoorbeeld vaak beweren dat de ene set van waarden groter is dan de andere of vice versa. Deze antwoorden zijn echter alleen waar als ze waarheidsgetrouw zijn. Als dat niet het geval is, is hun antwoord onwaar: ze hebben ofwel ja op de vraag geantwoord, ofwel nee op de vraag.

Soms geven mensen het dan helemaal op en concluderen dat de waarden niet gelijk zijn. In deze gevallen, als ze de vraag gewoon rechtstreeks hadden gesteld, zonder een antwoord te veronderstellen, zouden ze hebben ontdekt of hun antwoord juist was of niet. In veel andere situaties zouden ze het onderwerp echter nog beter begrijpen omdat ze het antwoord dat ze gaven al wisten.

Om deze methode in het onderwijs te laten werken, moet je een werkblad gebruiken waarin je een reeks vragen over je onderwerp stelt. Een daarvan is "Deze waarde is groter dan de vorige". Zodra u het antwoord op deze vraag heeft, kunt u deze vergelijken met de andere en kijken of het antwoord dat u hebt ook correct is. Als dat niet het geval is, kun je dat antwoord weggooien, het vervangen door een ander dat nauwkeuriger is en doorgaan met vragen stellen totdat je alle antwoorden hebt gevonden die mensen geven die de ongelijkheid beschrijven.

Deze vragen zijn zo opgesteld dat er ten minste één antwoord is dat alle stappen beschrijft die mensen nodig achten om het probleem op te lossen. Als je iemand vraagt om een van de stappen uit te leggen, krijg je dus minstens twee verschillende antwoorden. Omdat sommige stappen voor de hand liggend zijn en andere niet zo gemakkelijk te begrijpen, moet u elk antwoord dat duidelijk onjuist is (al was het maar per ongeluk) weggooien voordat u een nieuw antwoord kiest.

Je kunt deze methode in het echt geïllustreerd vinden door naar het beroemde spel "Horns" te kijken. In dit spel zijn er twee teams. In elk team zitten twee mensen aan weerszijden van het veld en krijgen een set kaarten. Aan het begin van het spel wordt één speler van elk team aangeduid als de "koningin", en ze krijgt drie kaarten om het spel te starten. De mensen die in elk team spelen, proberen vervolgens om de beurt manden te maken met de juiste kaarten die overeenkomen met het kleurenschema van de kaarten op de tafel.

One-step ongelijkheden oplossen met data
One-step ongelijkheden oplossen met data

Na een aantal speelrondes heb je uiteindelijk geen kaarten meer om te gebruiken. Je koningin zal uiteindelijk geen kaarten meer hebben en kan geen verdere manden spelen. Mensen kunnen nog steeds manden maken met kaarten aan hun kant van het veld, maar het zal langer duren. Zolang ze dat doen, zullen ze bijdragen aan de algehele oplossing van het probleem. Hopelijk vindt u dit artikel over het oplossen van ongelijkheden in één stap nuttig!

Een-staps ongelijkheden werkblad oplossen Antwoordsleutel

In een educatieve les voor 2e klassers vroeg een leraar hen om een eenvoudig probleemoplossend werkblad in één stap in te vullen. Ze zei tegen de kinderen dat ze een onderwerp voor de opdracht moesten bedenken en hun antwoorden vervolgens op een vel papier moesten noteren. Dan zou ze hen helpen de antwoordsleutel voor dat onderwerp te vinden. Hoewel dit werkblad voor het oplossen van problemen bedoeld is voor huiswerkopdrachten, is het slechts een van de manieren waarop u deze methode in uw klas kunt gebruiken om kinderen over ongelijkheid te leren.

Stel je een kind voor met pen en papier voor je. Je vraagt het kind iets op het papier te tekenen. Stel je nu voor dat de pen constant naar voren wordt geduwd totdat het kind een nauwkeurige tekening heeft gemaakt van wat hem is gevraagd te tekenen. Dit is een voorbeeld van een probleemoplossende situatie. Er is een probleem en dan nog een totdat alle vragen zijn beantwoord.

In het onderwijs heet dit een ongelijkheid in één stap. Een one-step ongelijkheid is wanneer er een klein verschil is tussen het gegeven antwoord en het daadwerkelijke antwoord. Het kind tekende bijvoorbeeld een driehoek. De docent markeert het juiste antwoord als goed. De leerling markeert de driehoek als een vierkant.

Het verschil tussen de twee antwoorden is niet voldoende om het antwoord te wijzigen. Eén stap is genoeg. Deze ene stap kan heel subtiel zijn of heel voor de hand liggend. Hoe dan ook, het is belangrijk om deze methode in je klas te gebruiken. Het hele punt van het lezen van het werkblad is om studenten te helpen bij het zelfstandig oplossen van problemen. Het oplossen van ongelijkheid in één stap is essentieel om te leren hoe je een praktijkvoorbeeld kunt gebruiken om te demonstreren hoe het concept werkt.

Het gebruik van deze methode in uw klas zal helpen om dat concept te versterken. Je kunt ook laten zien hoe we, als we meer weten over het concept, het op andere situaties kunnen toepassen, zodat we de vergelijking kunnen aanpassen om het in verschillende omgevingen te laten werken. Gewoon laten zien dat de ene ongelijkheid de andere vervangt, zal kinderen leren om voor zichzelf te denken. Ze zullen gemotiveerd zijn om meer te leren en te doen.

Er zijn veel verschillende manieren om ongelijkheden in één stap op te lossen in een klaslokaal. De kunst is om een manier te vinden die voor jou en je leerlingen werkt. Vergeet niet om het werk leuk te houden. Zo blijven ze gemotiveerd om te leren.

Ongelijkheden in één stap oplossen met gegevens
One-step ongelijkheden oplossen met data

Werkblad met variabele vergelijkingen in één stap oplossen

Een van de meest fundamentele concepten voor algebra is het gebruik van de ene variabele versus de andere. Als u bijvoorbeeld wilt berekenen hoeveel tijd twee personen nodig hebben om een bepaalde bestemming te bereiken, kunt u er één van aftrekken of twee vermenigvuldigen. Dit betekent dat je, om tot het antwoord te komen, eerst de snelheid (of snelheid) moet bepalen waarmee elk individu vordert.

Als dit in echte situaties zou worden gebruikt, zou een instructeur in de klas hoogstwaarschijnlijk hetzelfde proces gebruiken. In de wiskunde moeten echter verschillende methoden worden gebruikt. Een werkblad met variabele vergelijkingen oplossen is gemaakt om studenten te helpen bij het leren oplossen van alle soorten variabelen. In sommige klaslokalen hebben leerlingen alle basisformules al geleerd en hoeven ze slechts één variabele toe te voegen. In andere klaslokalen moeten ze de formule leren voor zowel optellen als aftrekken en vermenigvuldigen en delen.

Het probleem met veel leraren is dat ze niet over de nodige kennis beschikken om ervoor te zorgen dat hun leerlingen op de juiste manier leren en studeren. Bij het onderwijzen van wiskunde aan jongere kinderen, vertrouwen veel leraren uitsluitend op handgeschreven werkbladen om hen te helpen het te onderwijzen. Dit werkt niet alleen niet, het is ook ontzettend saai voor studenten omdat ze er eigenlijk niets mee kunnen.

Online werkbladen bieden veel voordelen voor leerlingen, waaronder tijdsbesparing en de mogelijkheid voor de docent om de aandacht van de leerlingen beter te richten. Om elke variabele vergelijking met succes op te lossen, is het belangrijk dat de student de definitie van elke variabele kent. Als u bijvoorbeeld de snelheid van een object wilt bepalen, moet u weten wat de snelheid is voordat u de richting bepaalt waarin het beweegt. Veel van de beschikbare online werkbladen bevatten ook formules, zodat de student de betekenis achter de variabele kan bepalen.

Ze kunnen ook gegevens en voorbeelden verstrekken om het voor hen gemakkelijker te maken het concept te begrijpen. Hoewel docenten misschien liever handgeschreven werkbladen gebruiken, vinden velen van hen dat het gebruik van spreadsheets hen meer flexibiliteit geeft. Een voordeel van het gebruik van spreadsheets is dat je ze gemakkelijk kunt aanpassen aan de specifieke vereisten van de student. Als een leerling moeite heeft met het volgen van instructies of moeite heeft in de klas, kun je eenvoudig aanpassingen maken aan het werkblad en de methode waarmee het wordt gebruikt.

Dit maakt het werken met de spreadsheet veel flexibeler en stelt u in staat deze aan te passen aan de behoeften van elke individuele student. Studenten die erg georganiseerd zijn, kunnen beter spreadsheets gebruiken, zodat je meer vrijheid hebt om dingen te verplaatsen als dat nodig is.

One-step ongelijkheden oplossen met data
One-step ongelijkheden oplossen met data

Online rekenmachines kunnen ook in de klas worden gebruikt wanneer: One-step ongelijkheden oplossen met data. De student kan werken met een reeks getallen en labels om hun vermogen tot vermenigvuldigen en delen te testen. Online rekenmachines zijn ook veel effectiever dan potlood en papier, omdat de student gegevens veel sneller kan inpluggen en de resultaten direct kunnen worden weergegeven. Het gebruik van een online rekenmachine voor huiswerk en klassikaal werk is een geweldige manier om de student te helpen leren en veel efficiënter te worden in hun wiskundige vaardigheden.

Terug naar boven knop
/* */