Wiskundige werkbladen

Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021

Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021 2

2020vw.com – In Excel 2021 worden de getallen, die gehele getallen en absolute waarden worden genoemd, nu opgeslagen in cellen in plaats van in een externe formule. De formule is uitgebreid gebruikt voor numerieke berekeningen zoals het oplossen van verhoudingen, verschillen, verhoudingen en nog veel meer van dergelijke oplossingen.

U kunt ook een formule gebruiken om berekeningen in cellen uit te voeren. Maar bij het gebruik van deze complexe taal voor numerieke berekeningen, is een alternatief voor de numerieke berekening vereist en dit wordt geleverd door het werkblad. Alle standaardformules zoals sqrt(x) zijn ook beschikbaar voor het werkblad.

Het belangrijkste doel achter het opnemen van deze complexe taal voor getallen in het werkblad is om gemakkelijke toegang tot de waarden te vergemakkelijken in plaats van hetzelfde handmatig te berekenen. U kunt een willekeurig aantal rekenkundige bewerkingen uitvoeren met waarden van gehele getallen en cellen met absolute waarden. Cellen kunnen eenvoudig worden aangepast aan elke grootte voor de behoeften van gebruikers. Het is niet nodig om de cel door nul te delen, omdat deze geen waarde heeft. De cellen kunnen eenvoudig worden aangepast om aan de vereisten te voldoen.

De andere wijzigingen die in het werkblad zijn aangebracht, zijn gemakkelijk te begrijpen, omdat ze duidelijk zijn gelabeld om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen. De getallen kunnen worden opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd en gedeeld met relatieve verwijzingen naar de vorige waarde.

U kunt ook twee getallen vergelijken met behulp van relatieve verwijzingen zoals -(A1), waarbij A1 wordt vergeleken met de huidige waarde. U kunt ook een waarde of getal bewerken door er met de rechtermuisknop op te klikken en de juiste optie in het menu te kiezen. De nummers worden automatisch bijgewerkt en u kunt zelfs een reeks nummers opslaan voor toekomstig gebruik.

Werkblad Antwoordsleutel

Het gebruik van het werkblad voor gehele getallen en absolute waarden in de klaslokalen voor wiskunde is zeer essentieel omdat het het onderwijzen van de basis- en de tussenliggende algebra mogelijk maakt en ook helpt om de eigenschappen van deze twee te begrijpen en studenten helpt bij het uitvoeren van optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met gemak.

Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021 1
Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021

Het belangrijkste doel achter het gebruik van het werkblad is om het leerproces voor de studenten gemakkelijk te maken en tegelijkertijd moet het de student ook helpen om algebra te begrijpen. Dit werkblad wordt ook in veel andere vakken gebruikt, waar soortgelijke problemen worden opgelost. Om de wiskundige kennis van de student te verbeteren en ook om de algebraïsche concepten beter te begrijpen, is veel oefening vereist.

De werkbladen zijn verdeeld in twee grote secties, die welke gebruikt worden in het basisonderwijs en die welke gebruikt worden in het middelbaar en middelbaar onderwijs. De belangrijkste functies van de twee secties zijn om de leerling in staat te stellen de waarde van zowel bepaalde als onbepaalde waarden te begrijpen.

De belangrijkste onderdelen van het werkblad zijn het werken met de constante en definitieve waarden van de Integralen en hun onderlinge relaties. De student leert over de eigenschappen van de integralen en hun oplossingen. De andere onderwerpen die in de werkbladen worden behandeld, zijn de eigenschappen van de maateenheden en conversiefuncties.

Het laatste deel van het werkblad legt de definitie van de constante-operator uit, het gebied aan de rechterkant van de plot wordt het integrale domein genoemd en de waarde van het integrale domein zal nul zijn als de integrale bewerking niet plaatsvindt. Het laatste onderwerp dat in het werkblad wordt uitgelegd, is de toepassing van de integraalvergelijking op reële getallen. In dit onderwerp leert de student hoe hij de integrale operatoren kan oplossen en hoe hij de formules kan gebruiken om de antwoorden te krijgen die we nodig hebben uit de integraalvergelijking.

Het hele werkblad heeft 12 secties van elk zes pagina's en de student moet eindigen door het laatste onderwerp dat in de laatste kolom staat onder de knie te krijgen. De totale examenpaper telt 36 vragen en kan alleen worden opgelost als de student alle onderwerpen beheerst en de test met een cijfer van minimaal 70% haalt.

Het gebruik van de ondeelbare en absolute waarde werkbladen in de 6e graad wiskunde

In deze les laat de leraar, dhr. Paul, zien hoe te werken met het werkblad gehele getallen en absolute waarden. Hij begint met te laten zien hoe de verschillende waarden voor elke eenheid kunnen worden geïdentificeerd. De eerste eenheid is nummer één, wat tevens de kleinste eenheid is. De waarde van één wordt weergegeven als een negatief getal of nul. De waarden voor elke volgende eenheid nemen toe en de laatste waarde is het grootste getal dat kan worden weergegeven als een positief getal of nul.

Hierna geeft dhr. Paul enkele wiskundige oefeningen die gebruikt kunnen worden in de wiskunde van het zesde leerjaar. De eerste set werkbladen heeft verschillende waarden die aan elke eenheid zijn gekoppeld. Na deze oefening bespreekt hij getallen en hun betekenis in de wiskunde. Een student moet het concept van optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en rekenen begrijpen voordat hij deze eenheden in zes wiskundeklassen leert. Deze oefening leert een leerling ook hoe hij een onbekende factor kan identificeren aan de hand van een tabel.

Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021 3
Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021

De tweede set werkbladen richt zich op breuken. De eerste set heeft een breuk die aan elke eenheid is gekoppeld en de waarden zijn in procenten aangegeven. Na het leren over breuken, moet de student in staat zijn om het procentuele verschil tussen twee getallen te berekenen.

Ten slotte gebruikt hij het werkblad gehele getallen en absolute waarde om de waarde van de integraalfunctie te achterhalen. Met dit werkblad kan een leerling het gebied tussen twee getallen berekenen, evenals de integraalfunctie. Met deze lessen leert de student getallen en hun betekenis te identificeren in zes klassen wiskunde.

Optellen en aftrekken ontstaan met fijne kneepjes

In het eerste deel van deze tweedelige serie uien bespraken we het belang van het gebruik van reële getallen voor wiskundige problemen en hoe de rekenwerkbladen een leerling kunnen helpen die getallen te leren. In dit tweede artikel zullen we het gebruik van gehele getallen en negatieven onderzoeken bij het schrijven en beoordelen voor tests.

In eerdere artikelen hebben we onderwerpen behandeld als aftrekken, optellen, delen, vermenigvuldigen en breuken. Nu zullen we ons concentreren op het gebruik van de negatieven bij het toevoegen of aftrekken van een item uit een lijst.

Voor elke leerling wordt een lijst met objecten gemaakt. Een leerling kan bijvoorbeeld een lijst met nummers krijgen en de naam van elk nummer. Een leerling typt vervolgens elk nummer in en zorgt ervoor dat het woord overal in de lijst hetzelfde wordt gespeld.

Wanneer de leerling klaar is met het intypen van de getallen, plaatst de computer automatisch de bijbehorende vergelijking rechts van de cellen. Studenten moeten ervoor zorgen dat ze hun antwoorden opschrijven en hun rekenwerkbladen nalezen voordat ze ter beoordeling aan een leraar of bijlesdocent worden voorgelegd.

Het tweede deel van de tweedelige reeks punten betreft het gebruik van de negatieven door de student bij het optellen of aftrekken van een item van een lijst. Nogmaals, de student moet zijn Integers en Absolute Value-werkblad - Nieuwe functies in Excel 2021 nogmaals controleren op fouten voordat hij ze naar een bijlesdocent of docent stuurt.

Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021 5
Werkblad integers en absolute waarde - Nieuwe functies in Excel 2021

Nadat de test is afgenomen, moet de student de tijd nemen om zijn wiskundeprobleem grondig door te nemen en een conclusie over het probleem te schrijven, waarbij hij zijn antwoord beschrijft en zijn redenering zo gedetailleerd mogelijk uitlegt. Nadat de wiskundeopdracht is voltooid, moet de student zijn werkbladen doornemen en eventuele wiskundige fouten identificeren die tijdens het proces zijn gemaakt.

Terug naar boven knop
/* */