Wiskundige werkbladen

Exponentieel oplossen met logboeken werkblad

Exponentieel oplossen met logboeken werkblad 6

2020vw.com – De oplossing van de vergelijking x maal y is altijd gelijk aan de -x logaritme van de integraal van de onbekende waarde is ook een constante, wat betekent dat als x wordt gemeten op een lengte-eenheid van de string, het ook wordt gemeten op diezelfde eenheid lengte van de snaar. Het oplossen van exponentiële vergelijkingen met een logaritmen-werkblad kan dus worden gedaan door logaritmen naar rechts te nemen en de bijbehorende exponentiële functie te vinden en deze op de vergelijking toe te passen.

Om dit type vergelijking op te lossen, moet je er een vinden die de logaritme van x als noemer gebruikt en als teller. Als we bijvoorbeeld werken met de wet van gemiddelden, kunnen we de volgende vergelijking oplossen: waar is U(x) de gemiddelde vierkantswortel van het getal I in onze rekenmachine. Vind U door te delen door (xi), waarbij U de logaritme is van de verkregen waarde.

De exponentiële vergelijking kan worden geschreven als U(x) logaritme maal (yi) logaritmen. Hier staat U voor de natuurlijke logaritme, terwijl het de basis is van de natuurlijke logaritme. We kunnen de vergelijking dus oplossen door beide getallen door zichzelf te delen, zodat U(x) nu gelijk is aan -x logaritmen.

Exponentieel oplossen met logboeken werkblad 1
Exponentieel oplossen met logboeken werkblad

Het gebruik van logaritmen om exponentiële vergelijkingen op te lossen met een logs-werkblad kan erg handig zijn, vooral wanneer de onbekende waarde niet bekend is om een benadering te krijgen. Het gebruik van logaritmen bij het oplossen van exponentiële vergelijkingen met logs-werkblad heeft twee voordelen. Allereerst geeft het nauwkeurigere resultaten dan welke andere bekende methode dan ook, waardoor het voor sommige toepassingen beter is dan lineaire algebra.

Ten tweede is het gemakkelijk te implementeren met behulp van een logaritme-werkblad en omdat het alleen rekenkunde omvat, is het veilig voor zelfs een beginnende leerling. Bovendien stelt het nut van logaritmen voor het oplossen van exponentiële vergelijkingen met logs-werkblad iemand in staat om de formule te leren zonder ingewikkelde calculus te hoeven gebruiken. Door te leren hoe ze het logaritmen-werkblad kunnen gebruiken om de exponentiële vergelijking op te lossen, leren studenten ook de integraalformule. Het oplossen van exponentiële vergelijkingen met log-werkbladen biedt dus veel voordelen en voordelen.

Exponentiële vergelijkingen oplossen zonder logaritmen - een werkblad voor exponentiële oplossingen

De eerste stap bij het oplossen van exponentiële vergelijkingen zonder een logaritme-werkblad is het vinden van een educatief programma dat een leerling kan helpen een probleem op te lossen zonder het gebruik van een rekenmachine. Het probleem zou voor een student moeilijk moeten zijn om op te lossen zonder rekenmachine, zoals de derdegraadsvergelijking.

Er zijn een aantal educatieve softwareprogramma's op de markt die speciaal zijn ontworpen om een student te helpen problemen op te lossen zonder een rekenmachine te gebruiken, maar het zal wat werk vergen. Een rekenmachine is slechts een van de vele noodzakelijke hulpmiddelen die een student kunnen helpen een wiskundeprobleem snel en nauwkeurig op te lossen.

Exponentieel oplossen met logboeken werkblad 3
Exponentieel oplossen met logboeken werkblad

De tweede stap bij het oplossen van exponentiële vergelijkingen zonder een logaritme-werkblad is het vinden van een leerling die al een praktische kennis van wiskunde heeft. Dit kan door de leerling zonder rekenmachine aan een opgave te laten werken. Door dit te doen, leert de student meer over de wiskundige formule terwijl hij het probleem oplost.

Het zal voor een student ook gemakkelijker zijn om algebravergelijkingen te gebruiken om een probleem op te lossen zonder een rekenmachine te gebruiken. Als de leerling geen bestaand werkblad kan vinden dat logaritmen gebruikt, moeten ze een leraar zoeken die een aangepast werkblad kan maken met een logaritme-rekenmachine.

De derde stap is om een leerling kennis te laten maken met rekenmachines tijdens een les waarin ze exponentieel oplossen met logboeken werkblad. Door een rekenmachine vroeg in het onderwijsproces te introduceren, kan een leerling wennen aan de werking van de rekenmachine. Ook zal het introduceren van een rekenmachine een leerling helpen om meer vertrouwd te raken met vermenigvuldigen en delen.

Er zijn veel leraren die de waarde van het leren van tafels van vermenigvuldiging niet al vroeg in het onderwijsproces inzien, aangezien een leerling deze vaardigheden gedurende het hele leerplan kan gebruiken. Om deze reden moedigen veel leraren hun leerlingen aan om tijdens het basiscurriculum een rekenmachine te gebruiken.

Exponentieel oplossen met logboeken werkblad 5
Exponentieel oplossen met logboeken werkblad

Terug naar boven knop
/* */