werkblad

Werkbladen voor breuken verdelen: een uitgebreide gids

werkbladen voor het verdelen van breuken

Als wiskundeleraar of ouder weet je dat het delen van breuken een uitdagend concept kan zijn voor leerlingen om te begrijpen. Daarom heb ik deze uitgebreide handleiding voor het delen van breukwerkbladen gemaakt. In dit artikel vindt u alles wat u nodig heeft om uw leerlingen of kinderen te helpen het delen van breuken onder de knie te krijgen.

Waarom hebben leerlingen moeite met het delen van breuken?

Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen moeite hebben met het delen van breuken:

 • Ze begrijpen het concept van delen of breuken niet.
 • Ze kennen de stappen voor het delen van breuken niet.
 • Ze weten niet hoe ze breuken moeten vereenvoudigen.
 • Ze weten niet hoe ze gemengde getallen naar onechte breuken moeten omzetten of andersom.

In dit artikel behandelen we elk van deze problemen en bieden we werkbladen waarmee leerlingen kunnen oefenen met het delen van breuken.

Werkbladen voor het delen van breuken

Hier zijn enkele werkbladen waarmee leerlingen kunnen oefenen met het delen van breuken:

Werkblad 1: Breuken delen met gemeenschappelijke noemers

Dit werkblad bevat problemen waarbij beide breuken dezelfde noemer hebben. Leerlingen hoeven alleen maar de tellers te delen en het antwoord in de eenvoudigste vorm op te schrijven.

Werkblad 2: Breuken delen met verschillende noemers

Dit werkblad bevat problemen waarbij de breuken verschillende noemers hebben. Leerlingen moeten een gemeenschappelijke noemer vinden voordat ze de breuken delen.

Werkblad 3: Gemengde getallen delen

Dit werkblad bevat problemen waarbij leerlingen gemengde getallen moeten omzetten in onechte breuken voordat ze gaan delen.

Werkblad 4: Woordproblemen met breuken delen

Dit werkblad bevat woordproblemen waarbij breuken worden gedeeld. De leerlingen moeten het probleem lezen, de betrokken breuken identificeren en vervolgens het probleem oplossen.

Werkblad 5: Herziening van breuken

Dit werkblad bevat een mix van problemen waarin alle concepten uit de voorgaande werkbladen worden besproken.

FAQ

 • Q: Hoe deel je breuken?
 • A: Om breuken te delen, moet je de tweede breuk omkeren en vervolgens de tellers en noemers vermenigvuldigen.
 • Q: Hoe vereenvoudig je breuken?
 • A: Om breuken te vereenvoudigen, moet je de teller en de noemer delen door hun grootste gemene deler.
 • Q: Hoe converteer je gemengde getallen naar onechte breuken?
 • A: Om een gemengd getal om te zetten in een onechte breuk, moet je het hele getal vermenigvuldigen met de noemer, de teller optellen en vervolgens die som over de noemer plaatsen.
 • Q: Hoe converteer je onechte breuken naar gemengde getallen?
 • A: Om een onechte breuk om te zetten in een gemengd getal, moet je de teller delen door de noemer. Het gehele getal is het quotiënt en de rest wordt de teller van de breuk.
 • Q: Hoe kan ik mijn kind helpen met het delen van breuken?
 • A: Oefenen is de sleutel! Gebruik deze werkbladen om uw kind te helpen met het delen van breuken. Je kunt ook voorbeelden uit de praktijk gebruiken, zoals het verdelen van een pizza of het in tweeën delen van een recept.
 • Q: Waarom is het belangrijk om te weten hoe je breuken deelt?
 • A: Het delen van breuken is een belangrijke vaardigheid voor situaties in het echte leven, zoals koken, bouwen en techniek. Het is ook een bouwsteen voor meer geavanceerde wiskundige concepten zoals algebra en calculus.
 • Q: Wat zijn enkele veelvoorkomende fouten die leerlingen maken bij het delen van breuken?
 • A: Vaak vergeten leerlingen de tweede breuk om te draaien of vergeten ze het antwoord te vereenvoudigen. Ze kunnen ook fouten maken bij het vinden van een gemeenschappelijke noemer of bij het omzetten van gemengde getallen in onechte breuken.
 • Q: Kun je een breuk delen door een geheel getal?
 • A: Ja, je kunt een breuk delen door een geheel getal. Converteer eenvoudigweg het hele getal naar een breuk door het boven de 1 te plaatsen en volg dan de stappen voor het delen van breuken.

Voordelen van het gebruik van werkbladen voor het delen van breuken

Het gebruik van werkbladen voor het delen van breuken heeft verschillende voordelen:

 • Studenten kunnen in hun eigen tempo oefenen.
 • Werkbladen geven onmiddellijke feedback en zorgen ervoor dat leerlingen hun voortgang kunnen zien.
 • Werkbladen kunnen worden aangepast aan de behoeften van individuele leerlingen.
 • Werkbladen kunnen worden gebruikt als formatief of summatief beoordelingsinstrument.

Tips voor het leren delen van breuken

Hier zijn enkele tips voor het leren van breuken:

 • Begin met concrete voorbeelden, zoals het verdelen van een pizza of een reep.
 • Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals breukstreepjes of cirkels, om leerlingen het concept van delen te helpen begrijpen.
 • Moedig de leerlingen aan om hun denken en redeneren uit te leggen.
 • Zorg voor voldoende oefenmogelijkheden en feedback.
 • Gebruik voorbeelden uit het echte leven om leerlingen de relevantie van het delen van breuken te laten zien.

Samenvatting

Het delen van breuken kan een uitdagend concept zijn voor leerlingen om te begrijpen, maar met behulp van deze werkbladen en tips kunt u uw leerlingen of kinderen helpen deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Vergeet niet om met concrete voorbeelden te beginnen, visuele hulpmiddelen te gebruiken en veel oefening en feedback te geven. Met geduld en doorzettingsvermogen zullen uw leerlingen zelfverzekerd en vaardig worden in het delen van breuken.


Terug naar boven knop
/* */