Privacybeleid

Privacybeleid voor 2020VW.COM

Laatst bijgewerkt: 08-05-2021

LEES HET VOLGENDE PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR VOORDAT U EEN PRODUCT OF DIENST VIA ONZE WEBSITE OF DIENSTEN DOWNLOADT, LEEST, GEBRUIKT, TOEGANG TOT OF AANKOOPT.

1. OVERZICHT

2020VW (“2020VW.COM”, “ons” of “wij”) respecteert de privacy van gebruikers van onze website en de gerelateerde diensten.

Het volgende privacybeleid (het "Beleid") vertelt u over de informatie die 2020VW.COM verzamelt via de Services en hoe we die verzamelde informatie kunnen gebruiken of vrijgeven.

Door toegang te krijgen tot de Services, toegang te blijven krijgen tot de Services, producten of services te kopen via de Services, de Applicatie te downloaden en/of te gebruiken, of informatie in te dienen via de Services, stemt u in met de informatieverzameling en -gebruikspraktijken die in dit Beleid worden beschreven , zoals van tijd tot tijd door ons gewijzigd, zoals hieronder beschreven. Uw gebruik van de Services wordt ook beheerst door de Servicevoorwaarden, die allemaal uitdrukkelijk moeten worden opgenomen en opgenomen als onderdeel van dit Beleid.

2. UPDATES

2020VW.COM behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit beleid en zal elk herzien beleid op deze pagina plaatsen. U weet dat we het Beleid hebben gewijzigd wanneer u een nieuwe bijgewerkte datum bovenaan dit Beleid ziet. 2020VW.COM zal de gebruikers van de Diensten niet per e-mail of een ander persoonlijk contact op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. We raden u aan om de datum van dit Beleid te controleren wanneer u de Services bezoekt, zodat u weet wanneer u het Beleid moet herzien op wijzigingen.

3. INFORMATIECOLLECTIE

Leeftijdsbeperking.

2020VW.COM is niet van plan de Services te gebruiken om informatie te verzamelen van kinderen jonger dan 18 jaar. Door informatie via de Services in te dienen, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar.

Verzameling van ingediende informatie.

2020VW.COM kan alle informatie die u indient of uploadt via de Services verzamelen en opslaan, of u nu informatie verstrekt via een formulier, een product koopt of anderszins. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie of andere informatie die door u of een gebruiker via de Services is verstrekt.

Ophalen van derden.

2020VW.COM kan informatie over u verzamelen van derden, inclusief van elk account waarmee u inlogt op of anderszins communiceert met 2020VW.COM (bijv. Facebook of Google). Indien van toepassing kan 2020VW.COM toegang hebben tot bepaalde informatie van uw gekoppelde Google- of Facebook-account, inclusief uw openbare profielinformatie, uw e-mailadres of andere informatie die in het bezit is van die derden. 2020VW.COM kan alle informatie over u verzamelen die uit elke bron is verzameld.

Passieve informatieverzameling.

2020VW.COM kan ook passieve informatie verzamelen over uw apparaat, bezoek of gebruik van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, de specifieke webpagina's die u hebt bezocht, uw IP-adres adres, het type webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het adres van elke website die u naar de Services heeft geleid en informatie over uw mobiele apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services (inclusief telefoonnummer, details van het besturingssysteem en eventuele toepasselijke unieke identificatiegegevens voor u of uw apparaat, inclusief de Unique Device Identifier (UDID) van uw apparaat, eventuele Apple- of iOS-ID's (bijv. IDFA of een Advertising Identifier), Google- of Android-ID's (bijv. Android- of Google Advertising-ID), Windows-ID's ( bijv. Windows Advertising ID), of andere soortgelijke identificatiegegevens die u of uw apparaat identificeren). 2020VW.COM kan gebruiksinformatie met betrekking tot uw gebruik van de Services verzamelen en samenvoegen.

Cookies en gerelateerde technologieën.

Wij, of andere derde partijen die ons helpen, kunnen cookies, webbakens, lokale gedeelde objecten (soms "flash-cookies" genoemd) of andere vergelijkbare technologie gebruiken in verband met uw gebruik van de Diensten (gezamenlijk "Cookies"). Cookies zijn kleine gegevensbestanden die unieke identificatiecodes kunnen hebben en die zich onder andere op uw computer of mobiele apparaat bevinden, in e-mails die we u sturen en op onze webpagina's. Cookies kunnen informatie over u en uw gebruik van de Services verzenden, zoals uw browsertype, zoekvoorkeuren, gegevens met betrekking tot advertenties die aan u zijn weergegeven of waarop u hebt geklikt, en de datum en tijd van uw gebruik. Cookies kunnen activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites volgen. U kunt sommige (maar niet alle) cookies uitschakelen in uw apparaat- of browserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op uw vermogen om de services die via de Services worden geleverd te gebruiken.

Externe leveranciers en adverteerders.

2020VW.COM kan externe leveranciers of adverteerders gebruiken om informatie over uw gebruik van de Services te verzamelen en te analyseren. Deze derde partijen kunnen cookies of andere soortgelijke mechanismen gebruiken om ons informatie en analyses te verstrekken over uw gebruik van de Diensten. Deze informatieverzameling en -analyse stelt ons in staat om beter te begrijpen hoe de Services worden gebruikt, zodat we ernaar kunnen streven om de meest relevante inhoud aan onze gebruikers te bieden. Deze derde partijen kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties op onze website of andere websites op internet weer te geven. We kunnen informatie die is verzameld via een of meer van deze services combineren.

Analytics-services.

2020VW.COM kan van tijd tot tijd gebruikmaken van een of meer aanbieders van analysediensten, waaronder bijvoorbeeld Google of Facebook. 2020VW.COM kan de volgende Google Analytics-functies gebruiken: AdWords, Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick en Google Analytics Demographics and Interest Reporting. We kunnen informatie die is verzameld via een of meer van deze services combineren.

Voor informatie over hoe Google de informatie verzamelt en gebruikt die is verzameld via 2020VW.COM het gebruik van de Google-analyse- en advertentieservices, indien van toepassing, zie het privacybeleid van Google, Inc. hier (https://www.google.com/intl/en /beleid/privacy/).

Voor meer informatie over de Google Analytics-functies die worden gebruikt door 2020VW.COM, indien van toepassing, klik hier (https://support.google.com/analytics/answer/2404395?hl=nl&ref_topic=1631776&rd=1).

Voor informatie over hoe u uw Google Ad-instellingen kunt bekijken en wijzigen, klikt u hier (https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=nl).

Voor informatie over het gebruik van de Google Analytics Opt-Out Browser Add-On, klik hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). 2020VW.COM onderschrijft deze add-on echter niet noodzakelijkerwijs en garandeert niet dat het gebruik van de add-on effectief zal zijn.

Voor meer informatie over hoe Facebook Analytics de informatie kan verzamelen en gebruiken die is verzameld via 2020VW.COM's gebruik van de analyse- en advertentieservices van Facebook, indien van toepassing, zie het Facebook-beleid voor gegevensgebruik en gerelateerd beleid hier. (https://www.facebook.com/full_data_use_policy).

De Diensten kunnen van tijd tot tijd ook sociale-mediafuncties bevatten waarmee u inhoud op sociale-mediaplatforms zoals Facebook of Twitter kunt liken of delen. Deze functies kunnen uw informatie verzamelen door het gebruik van cookies of andere technologieën. Deze functies kunnen worden gehost door een derde partij en vallen onder het privacybeleid van de derde partij.

2020VW.COM garandeert niet dat het actie zal ondernemen als reactie op do-not-track-signalen of soortgelijke mechanismen. Bovendien kunnen sommige externe serviceproviders nog steeds trackinginformatie verzamelen, zelfs als u de do-not-track-functionaliteit van uw browser hebt ingeschakeld of een vergelijkbaar do-not-track-mechanisme hebt gebruikt.

4. INFORMATIE GEBRUIK PRAKTIJKEN

2020VW.COM kan de hierboven beschreven verzamelde informatie of gegevens, afzonderlijk of geaggregeerd, gebruiken voor elk wettig doel, inclusief, maar niet beperkt tot, doeleinden zoals het verbinden van verkopers, gelieerde ondernemingen en klanten, het analyseren en volgen van gebruikersactiviteit op de Services voor individuele gebruikers of voor groepen gebruikers, het volgen en analyseren van gebruikstrends, het personaliseren van de Services om uw voorkeuren beter weer te geven, het aanbieden van relevantere advertenties of het verbeteren van het gebruik van de Services door u en andere gebruikers. Alle verzamelde informatie kan worden gekoppeld aan specifieke websitegebruikers en kan leiden tot het volgen van de gebruiksinformatie voor individuele gebruikers.

2020VW.COM kan uw ingediende informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen, via gewone post, e-mail, sms, telefoon of anderszins, met betrekking tot uw account, de Services, uw gekochte services of producten, of andere relevante of promotionele informatie of aanbiedingen zoals bepaald tegen 2020VW.COM of haar partners. Door uw contactgegevens in te dienen bij de partners van 2020VW.COM of 2020VW.COM, stemt u in met het ontvangen van dergelijke berichten.

5. OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

Met uitzondering van de beperkingen die hierin uitdrukkelijk worden besproken, mag 2020VW.COM naar eigen goeddunken verzamelde informatie openbaar maken, verkopen of overdragen aan derden voor elk wettig doel.

Openbaarmaking van klant-, partner- of verkoperinformatie.

2020VW.COM kan alle verzamelde informatie over een klant bekendmaken aan alle verkopers wiens producten of diensten de klant koopt en aan alle gelieerde ondernemingen via wie de klant is gekoppeld aan de verkoper. 2020VW.COM kan alle verzamelde informatie over een gelieerde onderneming bekendmaken aan alle verkopers wiens producten of diensten de gelieerde onderneming adverteert en aan alle klanten die via de gelieerde onderneming aan een verkoper zijn gelinkt. 2020VW.COM kan alle verzamelde informatie over een verkoper bekendmaken aan gelieerde ondernemingen en aan alle klanten die de producten of diensten van de verkoper kopen. De openbaar gemaakte informatie over een klant, gelieerde onderneming of verkoper omvat, maar is niet beperkt tot, de naam van de persoon, gebruikersnaam, contactgegevens en informatie met betrekking tot transacties tussen die personen.

Diensten van derden.

Als u zich aanmeldt bij 2020VW.COM via een externe service zoals Facebook of Google, hebben die derde partijen mogelijk toegang tot bepaalde informatie over uw gebruik van 2020VW.COM. Voor meer informatie over het soort informatie dat deze derde partijen over u kunnen verzamelen, kunt u het privacybeleid van die derde partijen raadplegen.

Verkoper.

2020VW.COM kan externe bedrijven, agenten of aannemers gebruiken om namens ons diensten uit te voeren. 2020VW.COM kan bijvoorbeeld samenwerken met andere bedrijven om onze webpagina's te personaliseren, onze website of gebruiksinformatie te analyseren, betalingen of creditcardtransacties te verwerken, bestellingen uit te voeren of te verzenden, schulden te innen, de door de Services verzamelde gegevens te analyseren of te verbeteren (inclusief interactie van de gebruiker met de Services), of anderszins 2020VW.COM helpen om de gebruikers van de Services beter van dienst te zijn. Tijdens het verstrekken van deze diensten aan 2020VW.COM, hebben deze derden mogelijk toegang tot uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie om de diensten te leveren die we van die derden hebben gevraagd.

Partners en marketing.

2020VW.COM kan uw verzamelde informatie, inclusief informatie over aankopen die u via de Services doet, bekendmaken aan de gelieerde entiteiten van 2020VW.COM. 2020VW.COM kan uw informatie ook aan derden bekendmaken voor marketingdoeleinden. Deze gelieerde ondernemingen en derde partijen kunnen contact met u opnemen via elke contactmethode die u aan 2020VW.COM verstrekt.

Wettelijke naleving.

2020VW.COM behoudt zich ook het recht voor om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking wettelijk vereist is als we redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, of in situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid.

Fusie of overname.

In het geval dat 2020VW.COM wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor om alle informatie die we van u hebben verzameld als onderdeel van die transactie te verkopen of anderszins over te dragen en deze derde partij zal de rechten en verplichtingen met betrekking tot die informatie zoals beschreven in dit Beleid.

6. GEGEVENSBESCHERMING

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Belangrijkste toepassingen van uw gegevens

Dit gedeelte van het Beleid beschrijft de dingen die we doen met uw gegevens die rechtstreeks verband houden met uw gebruik van de Site en onze diensten. Dit zijn de dingen waarvan we hopen dat u van ons verwacht dat we ze doen met uw informatie. We zullen uw gegevens gebruiken:

 • om de producten die beschikbaar zijn op onze Site aan u te leveren;
 • om contact met u op te nemen voor uw mening over onze diensten en om u af en toe op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of dit beleid of ontwikkelingen op deze site of onze diensten.

Technisch gebruik

Dit gedeelte van het beleid beschrijft de dingen die we doen met uw gegevens die voortvloeien uit onze controle van de site en het verzamelen van uw informatie tijdens het gebruik van de site. We kunnen deze informatie gebruiken:

 • om patronen te identificeren die we kunnen gebruiken in onze marketingstrategie en om ons te helpen bij het ontwikkelen, beheren, ondersteunen en verbeteren van onze diensten en functies en advertenties;
 • om beoordelingen uit te voeren die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze site;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; en
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden.

We kunnen technische informatie combineren met andere informatie die we over u hebben om ons te helpen bij onze verwerking van uw informatie zoals beschreven in dit Beleid.

Gebruik van uw gegevens voor marketing en communicatie

Wanneer u lid wordt van een mailinglijst, die niet vereist is om de site te gebruiken, kunnen we persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, gebruiken om u marketingberichten te sturen of om ons of derden in staat te stellen met u te communiceren over diensten van derden. We zullen altijd uw toestemming vragen voordat we dit doen en u kunt zich op elk moment afmelden voor marketing- en andere communicatie door contact met ons op te nemen via webmaster@2020vw.com. U kunt altijd gebruik maken van de Site zonder dat u akkoord hoeft te gaan met de markt. De soorten dingen die we kunnen doen, zijn onder meer:

 • het verstrekken van direct marketing advertenties en communicatie aan u via e-mail, sms, post of telefoon of via onze geselecteerde derde partijen;
 • het doen van suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren;
 • met u communiceren op sociale-mediaplatforms van derden en uw informatie delen met dat sociale-mediaplatform;
 • het monitoren van de effectiviteit van onze directmarketingcommunicatie en uw reacties daarop.

7. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We behouden toegang tot alle persoonlijke informatie die we van u of over u hebben verzameld.

Wanneer onze service beschikbaar is via de websites van onze partners, hebben die partners mogelijk toegang tot uw informatie. We kunnen ook links naar andere websites van onze Site hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beveiliging, het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs niet als u deze bezoekt via links van deze site of als u toegang hebt tot deze site of onze diensten van hen kunt gebruiken. We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te controleren en ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met de voorwaarden van dergelijk beleid voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

Als ons bedrijf wordt verkocht of samengevoegd, of als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa. We zullen ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht op een veilige manier wordt gedaan.

Als we u een dienst aanbieden of leveren die namens ons door een derde partij wordt geleverd, moeten we mogelijk uw gegevens aan hen doorgeven om de dienst te kunnen leveren. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in dat wij uw informatie verstrekken aan derden die door ons zijn gemachtigd om dergelijke diensten te verlenen. We kunnen ook derden gebruiken om namens ons diensten te verlenen, waaronder het verwerken (maar niet zelf gebruiken) van uw informatie, bijvoorbeeld om gedeeltelijke adressen aan te vullen of om de informatie die we over u hebben aan te vullen. In beide gevallen zullen we uw informatie niet doorgeven aan iemand die niet ook onderworpen is aan adequate privacyverplichtingen in ons contract met hen en we zullen de derde partij niet toestaan om uw informatie voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder uw toestemming.

We zullen uw informatie op geen enkele andere manier bekendmaken, verkopen of distribueren aan derden zonder uw toestemming, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of om professioneel advies in te winnen. We bewaren uw gegevens zo lang als redelijk en nodig is en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

8. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren uw gegevens op de server van onze internetprovider, ons e-mailmarketingbedrijf, onze kantoren en onze productfulfilmentcentra.

Als u een reactie achterlaat op deze website, wordt die informatie opgeslagen bij ons hostingbedrijf. Die informatie omvat uw naam, uw avatar, uw opmerking, het tijdstip waarop u de opmerking achterliet en uw ISP-adres.

Voor alle Europeanen die de site gebruiken, kunnen de gegevens die we van u verzamelen, worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers of aannemers werkt. Gebieden buiten de EER hebben mogelijk geen gelijkwaardige wettelijke bescherming als die binnen de EER, maar we zijn verplicht ervoor te zorgen dat onze leveranciers en contractanten buiten de EER alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen blijven nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We volgen strikte beveiligingsprocedures om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming wordt beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan een derde partij en om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen. De computers die de informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang en we gebruiken beveiligde firewalls en andere maatregelen om elektronische toegang te beperken. Als we samenwerken met derden, zullen we van hen eisen dat ze soortgelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen.

9. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

We kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

 • Door u aangewezen derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Onze externe serviceproviders. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze externe serviceproviders die diensten verlenen zoals gegevensanalyse, betalingsverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-mailbezorging, auditing en andere soortgelijke diensten.

10. UW RECHTEN

U hebt het recht om onze Site te gebruiken zonder toestemming voor de markt- en communicatiediensten die wij leveren. We zullen u informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden bekend te maken. We gebruiken altijd het meest recent ingediende formulier als uw huidige toestemmingsstatus. Als u een geregistreerde gebruiker bent, maar niet bent aangemeld wanneer u een formulier indient, kunnen we uw opgeslagen instellingen niet gebruiken, dus gaan we ervan uit dat uw toestemmingskeuze overeenkomt met het formulier dat u op dat moment indient. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via webmaster@2020vw.com.

Jou rechten:

 • Afmelden. U kunt op elk moment contact met ons opnemen om u af te melden voor (i) directmarketingcommunicatie; (ii) geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering; (iii) onze verzameling van gevoelige persoonsgegevens; (iv) elke nieuwe verwerking van uw persoonlijke gegevens die we mogelijk buiten het oorspronkelijke doel uitvoeren; of (v) de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Houd er rekening mee dat uw gebruik van sommige van de sites mogelijk niet effectief is als u zich afmeldt.
 • Toegang. U kunt op elk moment toegang krijgen tot de informatie die we over u hebben via uw profiel/account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Wijzigen. U kunt ook contact met ons opnemen om eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren.
 • Beweging. Uw persoonlijke gegevens zijn overdraagbaar - dwz u heeft de flexibiliteit om uw gegevens naar andere dienstverleners te verplaatsen als u dat wilt.
 • Wissen en vergeten. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de informatie die we over u hebben niet langer relevant of onjuist is, kunt u ons verzoeken uw gegevens te wissen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Maak in uw verzoek duidelijk: (i) om welke persoonsgegevens het gaat; en (ii) welke van de bovenstaande rechten u wilt afdwingen. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen en in ieder geval binnen een maand na uw verzoek. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u om een dergelijke wijziging of verwijdering verzocht.

De Data Protection Act 1998 (DPA) en de AVG (in Europa) geven u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de DPA en AVG.

*Als u ons vraagt om uw gegevens niet te verwerken, moeten we uw gegevens verwijderen, wat wettelijk wordt beschouwd als het verwerken van uw gegevens. Dus vertel je respectvol dat we dat ene ding moeten doen.

11. KLACHTEN

We doen er alles aan om eventuele klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over dit beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: webmaster@2020vw.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen beantwoorden. We hopen elke klacht die onder onze aandacht is gebracht op te lossen, maar als u van mening bent dat uw klacht niet adequaat is opgelost, behoudt u zich het recht voor om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

12. LINKS VAN DERDEN

De Diensten kunnen links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door 2020VW.COM. 2020VW.COM beoordeelt of onderschrijft niet noodzakelijk de inhoud van deze gelinkte websites. U dient de servicevoorwaarden en het privacybeleid van alle websites die u bezoekt door te nemen.

13. VEILIGHEID

We doen commercieel redelijke inspanningen om de informatie die we via de Services verzamelen te beschermen. Helaas kan geen enkel beveiligingssysteem gegarandeerd 100% effectief zijn. Dienovereenkomstig kunnen en kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen en kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongepaste toegang ertoe. Dien geen vertrouwelijke informatie in via de Services.

U bent verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer of mobiele apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Services. Gebruikers van openbare of gedeelde computers of onbeschermde mobiele apparaten dienen na elk bezoek aan onze Diensten uit te loggen. Door gebruik te maken van de Diensten of ons op welke manier dan ook persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve problemen met betrekking tot uw gebruik van deze Diensten.

14. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kan worden overgedragen aan, opgeslagen bij en verwerkt door ons buiten het land waarin u woont, waar gegevensbescherming en privacyregelgeving mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in andere delen van de wereld. Door dit beleid te accepteren, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld.

15. GEGEVENSBEWARING

2020VW.COM kan de persoonlijke en niet-persoonlijke informatie of andere verzamelde gegevens, afzonderlijk of geaggregeerd, bewaren zoals hierboven beschreven nadat u uw account hebt verwijderd of bent gestopt met het gebruik van de Services. 2020VW.COM garandeert echter niet dat informatie beschikbaar zal blijven na een dergelijke verwijdering of stopzetting.

16. INFORMATIE BEKIJKEN EN BIJWERKEN

U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie die u aan of via de Services verstrekt. Als je denkt dat je onjuiste informatie hebt verstrekt via de Services en je wilt dat 2020VW.COM dergelijke informatie wijzigt, neem dan contact op met 2020VW.COM op het onderstaande adres.

17. CONTACT

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met 2020VW.COM op het volgende adres:

redaksi@2020vw.com
2020VW.COM

Terug naar boven knop