Arkusze matematyczne

Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości

Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości 2

2020vw.com – Dodawanie i odejmowanie arkuszy z liczbami całkowitymi w siódmej klasie jest bardzo ważne dla nauki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dowolnego produktu. Dodawanie jest wykonywane przez uczniów, a odejmowanie przez nauczyciela. Pierwsze dwa tematy są ze sobą bardzo powiązane. Na przykład, ucząc się dodawania, uczniowie nauczą się dodawać swoje liczby jeden do drugiego.

Pierwszym krokiem, który uczeń musi zrobić w nauce dodawania, jest zapisanie pierwszej liczby ucznia. Następnie uczeń powinien zapisać swój drugi numer i tak dalej, aż dojdzie do trzeciego numeru. Ucząc się części odejmowania, uczeń będzie musiał zapamiętać sposoby dodawania i odejmowania. Świetnym sposobem na zapamiętanie tego przez ucznia jest użycie arkusza roboczego. Arkusz roboczy może pomóc uczniom obliczyć dodawanie i odejmowanie podczas pracy z arkuszami matematycznymi.

Gdy uczeń nauczy się na pamięć, jak dodawać lub odejmować, może używać swoich arkuszy roboczych, aby dodawać lub odejmować swoje liczby od siebie. W ten sposób uczeń będzie się dobrze bawić, jednocześnie ucząc się. Pomoże to również uczniowi zrozumieć związek między różnymi jednostkami miary. Poznawanie tych faktów można również przekazać innym uczniom podczas lekcji w klasie.

Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych za pomocą arkusza roboczego dla odpowiedzi 7-klasisty

Lekcja dodawania i odejmowania z arkuszem roboczym była dla mnie dużą niespodzianką w 7 klasie. Nauczono mnie już, jak działa dodawanie i odejmowanie, ale nadal nie byłem pewien, czy ta koncepcja została nauczona we właściwy sposób. Zapytałem moją nauczycielkę, która okazała się świetnym nauczycielem matematyki, a ona wyjaśniła mi, że lekcja dodawania i odejmowania naprawdę powinna być nauczana za pomocą arkusza roboczego.

Próbowałem tego przez kilka dni i chociaż wydawało mi się, że rozumiem podstawową koncepcję, byłem naprawdę zdumiony tym, jak łatwo było dodawać lub odejmować liczby w arkuszu. Stało się to o wiele szybsze i bez wysiłku, niż kiedykolwiek sądziłem. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że uczeń musi pracować tylko na jednym arkuszu na raz.

Jeśli jesteś nauczycielem, zachęcam do zastanowienia się nad sposobami, w jakie Twoja klasa może skorzystać z wykorzystania arkusza roboczego w procesie uczenia się. Nie tylko pozwoli to Twoim uczniom na szybką i wydajną pracę, ale także nauczy się prawidłowego sposobu wykonywania każdego zadania w klasie.

Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości 1
Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości

W szkole istnieje wiele różnych rodzajów ocen, a niektóre są ważniejsze od innych. Twoi uczniowie powinni się uczyć i doskonalić w każdym z nich, ale jeśli tak nie jest, potrzebują sposobu na mierzenie swoich postępów. Arkusz roboczy może w tym pomóc.

Tak więc, jeśli jesteś nauczycielem, zachęcam, abyś poświęcił trochę czasu na zbadanie liczb wymiernych ze swoimi uczniami. Może się okazać, że dzięki temu cała klasa nauczy się lepszych umiejętności matematycznych. Będziesz także mógł pomóc swoim uczniom w zdobyciu wyników testów, udzielając im wskazówek i sztuczek, o których mogliby nie wiedzieć w inny sposób. A co najlepsze, możesz to wszystko zrobić, ciesząc się zabawą i nie wydając żadnych pieniędzy!

Praktyczne zastosowania arkusza dodawania i odejmowania liczb wymiernych

Arkusz dodawania i odejmowania liczb wymiernych dla uczniów klas 7 jest przydatnym narzędziem do nauki dodawania i odejmowania dowolnych liczb, rzeczywistych lub urojonych. Chociaż uczeń może już nauczyć się tych umiejętności w klasie, korzystanie z tego arkusza roboczego pomaga wzmocnić uczenie się, pozwalając mu odpowiadać na problemy podczas pracy nad samym arkuszem.

Techniki rozwiązywania problemów użyte w tym arkuszu są idealne do ćwiczenia logicznego myślenia i ćwiczenia pojęć matematycznych podczas budowania podstaw do dalszych badań. To idealny wybór dla tych, którzy szukają czegoś, co zmotywuje ich do poprawienia swoich ocen, a jednocześnie da im możliwość pracy z liczbami w angażujący sposób.

Korzystanie z arkusza roboczego, takiego jak arkusz dodawania i odejmowania liczb wymiernych, pozwala uczniowi rozwijać swoje umiejętności matematyczne, jednocześnie dobrze rozumiejąc dany temat. Jest to zabawny sposób na rozwiązywanie problemów, ćwiczenie technik rozwiązywania problemów i zrozumienie tematu arytmetyki.

Korzystanie z arkusza roboczego pozwala uczniowi wzmocnić wiedzę zdobytą podczas każdej lekcji, jednocześnie zwiększając zaufanie ucznia do zrozumienia dodawania i odejmowania rzeczywistych wielkości. Korzyści te wykraczają poza samo pomaganie uczniowi w osiągnięciu sukcesu na zaawansowanym poziomie matematyki, ponieważ uczą również wykonywania bardziej podstawowych zadań w połączeniu z innymi narzędziami do nauki matematyki, takimi jak układ okresowy, wykresy, rachunek różniczkowy i geometria.

W przypadku instruktorów uczących matematyki od klas od siódmej do dwunastej, użycie liczb wymiernych może pomóc uczniom znacznie szybciej zrozumieć pojęcia. Arkusz ten zapewnia uczniowi logiczny i wizualny sposób rozwiązywania problemów.

Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości 3
Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości

Za pomocą tego arkusza uczeń otrzymuje zestaw problemów do rozwiązania i może po prostu skopiować rozwiązanie do arkusza roboczego, umieścić je w odpowiednich komórkach, a następnie natychmiast sprawdzić rozwiązanie. W przeciwieństwie do kalkulatora uczeń może zobaczyć, jak obliczono odpowiedź na podstawie wszystkich czynników. To wizualne zrozumienie ułatwia uczniowi naukę przedmiotu arytmetyki

Edukacja o liczbach wymiernych — dodawanie i odejmowanie od arkusza liczb wymiernych

Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych Arkusze ćwiczeń są wymagane dla uczniów na zajęciach z liczb wymiernych, ponieważ każdy uczeń może korzystać z arkuszy do nauki dodawania i odejmowania liczb wymiernych. Każdy uczeń powinien posiadać umiejętności dodawania i odejmowania zarówno ułamków całkowitych, jak i złożonych oraz podstaw arytmetyki. Nauczanie arkuszy dodawania i podrzędnych nie opiera się na żadnym konkretnym zestawie reguł, ale jest czysto logicznym podejściem do wykonywania zadań podanych w zadaniu.

Korzystając z technik arkusza roboczego dodawania i odejmowania, nauczyciel rysuje linię przez komórki zawierające numer komórki, po czym uczeń musi wprowadzić wartość komórki, która może być dodatnia lub ujemna, i porównać ją wartość z wartością wyświetlaną w pierwszym wierszu. W drugim wierszu uczeń musi porównać wartość w drugiej komórce z wartością w pierwszym wierszu.

Najlepszym sposobem zrozumienia zastosowania tych arkuszy jest odniesienie ich do problemów pojawiających się podczas regularnej nauki matematyki w klasie. Na przykład, jeśli uczeń znajdzie problem w sekcji dodawania swojego arkusza roboczego, musi wiedzieć, jak rozwiązać ten konkretny problem, który w tym przypadku jest sumą kwadratów sąsiednich liczb. Musi również rozwiązać następujące równania kwadratowe.

Najpierw uczeń musi rozwiązać równanie x + y = 0. Następnie musi znaleźć rozwiązania x, y i z dla każdego dodatniego x, y i z. Uczeń może używać tego samego arkusza do nauki metod odejmowania, gdzie powinien wiedzieć, jak usunąć stały czynnik z lewej strony równania, aby uzyskać odpowiednią odpowiedź po prawej stronie.

Oprócz nauki prawidłowego korzystania z arkusza, uczniowie mają również możliwość poznania różnych formuł, które są powszechnie używane w matematyce. Na podstawowym poziomie edukacji liczbowej służą one do rozwiązywania twierdzeń, a także rozwiązywania problemów arytmetycznych.

Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości 5
Łatwy sposób dla uczniów klas siódmych na naukę dodawania i odejmowania zawiłości

Łatwy sposób na naukę dodawania i odejmowania zawiłości przez uczniów siódmych klas może pomóc uczniom uświadomić sobie logikę, która za nimi kryje się i sprawić, że będą w stanie zastosować te zasady w rzeczywistych problemach, jakie mogą napotkać. Uczniowie otrzymają również przykłady rozwiązywania praktycznych problemów przy użyciu tych zasad. Może to doprowadzić ich do rozwinięcia logicznego i systematycznego myślenia, które jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu wraz z wiekiem.

Przycisk Powrót do góry
/* */