Motyw Jannaha Licencja nie została zweryfikowana. Przejdź do strony opcji motywu, aby zweryfikować licencję. Potrzebujesz jednej licencji dla każdej nazwy domeny.
Arkusze matematyczne

Rozwiązywanie wykładniczych z arkuszem logów

2020vw.com – Rozwiązanie równania x razy y jest zawsze równe logarytmowi -x całki nieznanej wartości jest również stałą, co oznacza, że jeśli x jest mierzone na jednostce długości struny, to jest również mierzone na tej samej jednostce długość sznurka. Zatem rozwiązywanie równań wykładniczych za pomocą arkusza logarytmów można wykonać, przenosząc logarytmy na prawo i znajdując odpowiednią funkcję wykładniczą i stosując ją do równania.

Aby rozwiązać ten typ równania, musisz znaleźć takie, które używa logarytmu x jako mianownika i używa go jako licznika. Na przykład, jeśli pracujemy z prawem średnich, możemy rozwiązać następujące równanie: gdzie U(x) to średni pierwiastek kwadratowy z liczby I w naszym kalkulatorze. Znajdź U dzieląc przez (xi), gdzie U jest logarytmem otrzymanej wartości.

Równanie wykładnicze można zapisać jako U(x) logarytm razy (yi) logarytmy. Tutaj U oznacza logarytm naturalny, podczas gdy jest podstawą logarytmu naturalnego. W ten sposób możemy rozwiązać równanie, dzieląc obie liczby przez siebie tak, że U(x) jest teraz równe -x logarytmów.

Rozwiązywanie wykładników za pomocą logów Arkusz 1
Rozwiązywanie wykładniczych z arkuszem logów

Używanie logarytmów do rozwiązywania równań wykładniczych za pomocą arkusza logów może być bardzo przydatne, zwłaszcza gdy nieznana wartość pod ręką nie jest znana w celu uzyskania przybliżenia. Wykorzystanie logarytmów do rozwiązywania równań wykładniczych za pomocą arkusza logarytmicznego ma dwie zalety. Przede wszystkim daje dokładniejsze wyniki niż jakakolwiek inna znana metoda, co w niektórych zastosowaniach czyni ją lepszą niż algebra liniowa.

Po drugie, można go łatwo zaimplementować za pomocą arkusza logarytmicznego, a ponieważ obejmuje tylko arytmetykę, jest bezpieczny nawet dla osoby uczącej się po raz pierwszy. Ponadto przydatność logarytmów do rozwiązywania równań wykładniczych za pomocą arkusza logarytmicznego pozwala na poznanie wzoru bez konieczności używania skomplikowanego rachunku różniczkowego. Ucząc się, jak używać arkusza logarytmów do rozwiązywania równania wykładniczego, uczniowie poznają również wzór na całkę. Tak więc rozwiązywanie równań wykładniczych za pomocą arkuszy logicznych daje wiele korzyści i korzyści.

Rozwiązywanie równań wykładniczych bez logarytmów — arkusz do rozwiązań wykładniczych

Pierwszym krokiem do rozwiązania równań wykładniczych bez arkusza logarytmicznego jest znalezienie programu edukacyjnego, który pomoże uczniowi rozwiązać problem bez użycia kalkulatora. Problem powinien być trudny do rozwiązania dla ucznia bez kalkulatora, podobnie jak równanie sześcienne.

Na rynku dostępnych jest kilka programów edukacyjnych, które zostały zaprojektowane specjalnie po to, aby pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów bez korzystania z kalkulatora, ale zajmie to trochę pracy. Kalkulator to tylko jedno z wielu niezbędnych narzędzi, które mogą pomóc uczniowi szybko i dokładnie rozwiązać zadanie matematyczne.

Rozwiązywanie wykładników za pomocą logów Arkusz roboczy 3
Rozwiązywanie wykładniczych z arkuszem logów

Drugim krokiem w rozwiązywaniu równań wykładniczych bez arkusza logarytmów jest znalezienie ucznia, który ma już praktyczną wiedzę z matematyki. Można to zrobić, gdy uczeń pracuje nad problemem bez kalkulatora. W ten sposób uczeń dowie się więcej o formule matematycznej podczas rozwiązywania problemu.

Uczniowi będzie również łatwiej nauczyć się korzystać z równań algebry do rozwiązywania problemów bez korzystania z kalkulatora. Jeśli uczeń nie może znaleźć istniejącego arkusza roboczego z logarytmami, powinien poszukać nauczyciela, który może wykonać niestandardowy arkusz z kalkulatorem logarytmów.

Trzecim krokiem jest zapoznanie studenta z kalkulatorami podczas lekcji, na której będzie rozwiązywać wykładnicze za pomocą logów Arkusz roboczy. Wprowadzenie kalkulatora na początku procesu edukacyjnego pozwoli uczniowi przyzwyczaić się do działania kalkulatora. Ponadto wprowadzenie kalkulatora pomoże uczniowi lepiej opanować mnożenie i dzielenie.

Wielu nauczycieli nie zdaje sobie sprawy z wartości uczenia się tabliczki mnożenia na wczesnym etapie edukacji, ponieważ uczeń może korzystać z tych umiejętności w całym programie nauczania. Z tego powodu wielu nauczycieli zachęca swoich uczniów do korzystania z kalkulatora podczas podstawowego programu nauczania.

Rozwiązywanie wykładników za pomocą logów Arkusz roboczy 5
Rozwiązywanie wykładniczych z arkuszem logów

Przycisk Powrót do góry