Motyw Jannaha Licencja nie została zweryfikowana. Przejdź do strony opcji motywu, aby zweryfikować licencję. Potrzebujesz jednej licencji dla każdej nazwy domeny.
Arkusze matematyczne

Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji

2020vw.com – Arkusz podaży i popytu to narzędzie oceny uczniów używane w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych. Porównuje aktualną podaż studentów z zapotrzebowaniem studentów na ten sam przedmiot. Proces ten jest opisywany jako akt równoważenia, dzięki któremu szkoła może zaspokoić zapotrzebowanie uczniów, ale niekoniecznie przeciążyć się, aby to zrobić.

Nauczyciel ekonomii w szkole średniej powinien wykorzystać ten arkusz do określenia, które lekcje mogą zostać przeniesione do planu nauczania, jeśli okażą się niepopularne lub jeśli lekcja musi zostać przeniesiona na następny semestr. Rezultatem jest plan lekcji, który zapewnia ramy planowania i harmonogramowania.

Ta sama zasada jest stosowana przy określaniu podaży siły roboczej w innych branżach, takich jak przemysł samochodowy. Kiedy firma samochodowa musi zbudować więcej pojazdów, często szuka potencjalnych pracowników w salonach samochodowych. Jednocześnie podaż potencjalnych pracowników w tych salonach jest niższa niż popyt ze strony producentów samochodów, co zmusza firmę do obniżenia cen w celu zaspokojenia popytu.

W przypadku edukacji proces jest odwrotny. Należy utożsamić podaż nauczycieli z zapotrzebowaniem na nauczycieli. Tworząc tabelę przedstawiającą podaż i popyt na nauczycieli w klasie szkoły średniej, dyrektor szkoły może odpowiednio zbilansować zasoby. Powstały plan nauczania staje się podstawą każdego efektywnego systemu edukacji.

Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji 1
Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji

Plan lekcji języka angielskiego jako drugiego języka, podaży i popytu

Pisanie planu lekcji podaży i popytu dla języka angielskiego jako języka obcego (ESL) lub innych przedmiotów w szkole średniej nie jest wcale takie trudne. Najważniejszą kwestią do zapamiętania przy planowaniu planu lekcji podażowo-popytowego jest jednak to, że podaż uczniów uczących się języka angielskiego spadnie, jeśli popyt na nią wzrośnie. Jest tak: podaż zatrzymuje się, a potem nagle rośnie popyt.

Teraz, gdybyśmy mieli to porównać z poprzednim wykresem, zobaczylibyśmy gwałtowny spadek podaży, po którym nastąpiłby nagły wzrost popytu. Oczywiście podaż i popyt idą w parze; jeśli podaż nagle spada, ponieważ więcej ludzi potrzebuje języka angielskiego, spada również popyt na język angielski.

Z tego powodu ważne jest, aby myśleć logicznie. Pierwszą rzeczą, którą musimy zatem rozważyć, jest to, jaki uczeń będzie uczęszczał do naszego liceum? Czy uczeń jest po prostu typem, który nie potrzebuje więcej informacji ani instrukcji? A może uczeń, który skorzystałby na większej ilości informacji i instrukcji? Oczywiście te ostatnie napędzałyby w tym przypadku podaż i popyt.

Oczywiście wykres podaż-popyt powinien zaczynać się od podaży, po której następuje popyt. Następnie musimy rozważyć różne rzeczy, które mogą wpłynąć na podaż i popyt uczniów w szkole średniej. Te rzeczy obejmują takie czynniki, jak rasa, płeć, status ekonomiczny, wykształcenie rodziców i sąsiedztwo. Jeśli uwzględnisz te rzeczy w swoim planie, przekonasz się, że ogólne wyniki podaży i popytu staną się znacznie dokładniejsze. A ta dokładność przełoży się na lepsze wyniki.

Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji 3
Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji

Arkusze podaży i popytu w szkole średniej

Jeśli jesteś edukatorem posiadającym wiedzę o podaży i popycie młodzieży naszego narodu i chciałbyś zobaczyć dramatyczną zmianę w wynikach edukacyjnych tego narodu, to jedną z metod, która może coś zmienić, jest tak zwana „popyt i podaż” Arkusz podaży i popytu w szkole średniej. Możesz zadać sobie pytanie, co to jest arkusz podaży i popytu w szkole średniej „popyt i podaż”? Cóż, jest to narzędzie, którego nauczyciele używają do określania, którym uczniom zapewnia się odpowiednie możliwości edukacyjne.

Arkusz popytu odpowiada na podstawowe pytania, które większość ludzi zadaje, na przykład, dlaczego uważasz, że podaż jest zawsze lepsza niż popyt? Arkusz zapotrzebowania pomaga również nauczycielowi określić, którym uczniom oferuje się możliwości edukacyjne odpowiadające ich potrzebom.

Arkusz zapotrzebowania może być używany jako przewodnik ucznia, jakiego rodzaju działań edukacyjnych i możliwości powinni szukać oraz jakich rodzajów działań i możliwości powinni unikać. Ponadto arkusz zapotrzebowania może być używany jako narzędzie nauczyciela, aby pomóc mu zidentyfikować czynniki, które motywują ucznia do zdobycia wyższego wykształcenia i pozostania w szkole. Odpowiadając na te fundamentalne pytania za pomocą arkusza roboczego, zrobiłeś pierwszy krok w kierunku zmiany krajowego systemu edukacyjnego.

Kiedy korzystasz z arkusza zaopatrzenia w swojej klasie, możesz odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, które wykraczają poza podstawowe rozumienie ekonomii, jaką znamy. Możesz pokazać uczniowi, jak ważne są pewne czynności dla uczniów i powinni spróbować je znaleźć, jeśli brakuje ich podaży. Arkusz wykorzystania podaży i popytu w edukacji może pomóc uczniowi zrozumieć wpływ różnych zmian cen na dostępność działania lub usługi.

Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji 5
Wykorzystanie arkusza podaży i popytu w edukacji

Zmiany cen wpływają na dostępność i koszt usługi lub działania, a zmiany te mogą mieć wpływ na cały proces edukacyjny. Dzięki zrozumieniu, dlaczego zmienia się cena produktu lub usługi, uczeń będzie mógł lepiej ocenić, czy podwyżka ceny jest warta dla jego potrzeb. Gdy student pozna te dwa pojęcia – może zacząć rozwiązywać problemy naszej gospodarki.

Przycisk Powrót do góry