Arkusze osobiste

Arkusz pytań dotyczących biografii

Pytania dotyczące biografii Arkusz roboczy 4

2020vw.comKiedy prowadzisz studia magisterskie z zakresu biznesu i społeczeństwa, jednym z podstawowych tematów kursu jest biografia osoby biznesowej lub organizacji. Studenci zostaną poproszeni o napisanie dokładnej biografii osoby lub korporacji, która przez pewien czas miała znaczący wpływ na społeczeństwo amerykańskie.

Wielu uczniów błędnie uważa, że dobre pytanie biograficzne musi zawierać wiele faktów, ale często ci sami uczniowie nie wiedzą, od czego zacząć, jeśli chodzi o pisanie własnej biografii. Na szczęście dostępnych jest wiele różnych zasobów, które pomogą uczniom stworzyć imponującą biografię. Ten artykuł zapewni uczniom przegląd niektórych z różnych pytań, które mogą zostać zadane w ich arkuszach biologicznych.

Pierwszym pytaniem, jakie zwykle stawia się przy tworzeniu biografii, jest to, kto poza Tobą stworzył firmę lub organizację. Odpowiedź na to pytanie może się różnić w zależności od tego, ile masz informacji o danej osobie. Jeśli nie masz pewności, kto stworzył firmę, spójrz na swój życiorys lub inną dokumentację, aby ustalić, kto był zaangażowany, zwłaszcza osoby z członkami zarządu.

Pytania dotyczące biografii Arkusz roboczy 1
Arkusz pytań dotyczących biografii

Ponadto w tekstach książek, artykułów lub stron internetowych mogą znajdować się informacje, które szczegółowo opisują wpływ danej osoby. Inne potencjalne źródła informacji obejmują rejestry publiczne, dokumenty biznesowe i informacje finansowe dotyczące firmy lub organizacji.

Innym częstym pytaniem jest, jakie umiejętności lub doświadczenie zdobyłeś będąc członkiem firmy lub organizacji. Pytanie biograficzne odnosi się do sytuacji, w której kwestionujesz twierdzenia kandydata dotyczące jego doświadczenia biznesowego lub organizacyjnego. Na przykład, jeśli kandydat twierdzi, że jest zaznajomiony z konkretnym aspektem branży A, można zadać to pytanie.

Jedno z pytań często zadawanych w ankietach opartych na badaniach dotyczy umiejętności wymaganych na danym stanowisku. Zeszyty ćwiczeń towarzyszące wydziałowym witrynom internetowym często zawierają szeroki zakres umiejętności technicznych, takich jak ogólna wiedza z zakresu zarządzania i podstawowe umiejętności w zakresie oprogramowania.

Chociaż większość szkół biznesu zachęca kandydatów do wymienienia swoich umiejętności technicznych, należy pamiętać, że te pytania nie obejmują wszystkiego, co jest wymagane od wybranego kandydata. Dlatego jeśli uczeń wymienia umiejętności techniczne wymagane na danym stanowisku, ale nie wymienia umiejętności twórczych lub interpersonalnych wymaganych na danym stanowisku, nie jest to odpowiedni kandydat.

Pytania dotyczące biografii Arkusz roboczy 3
Arkusz pytań dotyczących biografii

Jedno z często zadawanych pytań dotyczy rodzajów działalności gospodarczej lub wolontariatu, w których wnioskodawca brał udział. Chociaż często zdarza się, że kandydat wymienia rodzaje działalności wolontariackiej w swoim życiorysie, w zeszytach ćwiczeń czasami pomija się informacje istotne dla proces zatrudniania.

Arkusz pytań dotyczących biografii – jak odpowiedzieć na gęste pytania dotyczące podania o pracę

Jeśli uczeń zdecyduje się na wolontariat w lokalnej organizacji ratowania zwierząt, na przykład: Arkusz pytań dotyczących biografii wymień tę usługę w życiorysu, ale nie podaj powody wyboru tej konkretnej organizacji. Ważne jest, aby uczeń wymienił tego typu działania wolontariackie w swoim życiorysie, aby mieć realny wybór skoroszytu, gdy przychodzi czas na wybór organizacji, z którą przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Wreszcie, ważne jest, aby pracodawcy wiedzieli, czego się spodziewać, gdy nadejdzie czas na rozmowę kwalifikacyjną. Byłoby niezwykle rozczarowujące, gdyby uczeń poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, myśląc, że jedyną dostępną dla niego informacją jest życiorys i/lub przykładowe podanie o pracę.

Należy zachęcać uczniów do przynoszenia kopii życiorysów lub zeszytów ćwiczeń na rozmowę kwalifikacyjną, aby personel HR miał pełny obraz historii edukacji i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy. Poświęcając czas na przeprowadzenie kompleksowej rozmowy kwalifikacyjnej, pracodawcy są bardziej skłonni zatrudnić kandydata, który będzie w stanie pomyślnie wypełnić obowiązki związane z zatrudnieniem wymienione w ich podaniu o pracę.

Pytania dotyczące biografii Arkusz roboczy 5
Arkusz pytań dotyczących biografii

Przycisk Powrót do góry
/* */