Arkusze przedszkolne

Darmowe arkusze do druku brakujących samogłosek do przedszkola

Darmowe arkusze do druku brakujących samogłosek do przedszkola

2020vw.com – Władca samogłosek brzmi i odczytuje słowa CVC te bezpłatne arkusze do druku Missing Vowel Kindergarten! Po nauczeniu się każdej litery alfabetu uczniowie powinni przeczytać podstawowe słowa i przeliterować je.

Osiąga się to dzięki zdolności do dzielenia słów na dźwięki i łączenia słów. Ogólnie rzecz biorąc, umiejętności te są ćwiczone przez młodzież czytającą słowa CVC i rozwijane.

Słowa CVC składają się z trzech liter, składających się z wzoru litery, która jest spółgłoską-samogłoską-spółgłoską. Te słowa można łatwo mieszać i segmentować; są więc początkową grupą słów dziecięcych. Te arkusze samogłosek do wydrukowania umożliwiają rozpoznanie środkowych dźwięków Twojego dziecka. Uczą się też pisać listy.

Każda strona zawiera obraz słowa CVC, a Twoje dziecko musi go rozpoznać i napisać brakujący dźwięk centralny.

Zagadki brakujących samogłosek

Zagadki brakujących samogłosek i wyszukiwanie słów są dobre, aby zachować bystry mózg i zwiększyć IQ. Wypełnij litery A, E, I, O i U na każdej stronie.

Zagadki brakujących samogłosek

Napisz całe słowo po prawej stronie siatki i odkryj słowa dla każdego problemu. Oferowane są rozwiązania na koniec dnia. Wpływ zwykłych czynności, takich jak czytanie, układanie puzzli i odwiedzanie muzeów, jest tak dobry i bardziej pomocny niż te, które rzadziej robiły, aby uniknąć zaburzeń mózgu.

Arkusze samogłosek krótkich

Zobacz nasz wybór krótkich, drukowalnych arkuszy samogłoskowych dla dzieci. Ten arkusz samogłosek został zaprojektowany, aby pomóc dzieciom zrozumieć podstawy krótkich samogłosek i rozpoznawać słowa w każdym dźwięku krótkiej samogłoski (a, e, i, o i u). Te zeszyty ćwiczeń są doskonałe dla dzieci w wieku przedszkolnym i znacznie wzbogacą plan szkolny każdego dziecka.

Arkusze samogłosek krótkich

Samogłoski to dźwięki głosu, które mogą być wydawane głosem otwartym. Identyfikujemy pięć, a czasami sześć liter reprezentujących dźwięki w języku angielskim. Czasami litery a, e, I, o, u tworzą te dźwięki. W większości języków dostępne są co najmniej trzy samogłoski.

Dźwięki krótkich samogłosek pojawiają się, gdy litera nie brzmi tak samo. Samogłoski, które brzmią tak samo jak wymowa litery, są znane jako dźwięki samogłosek długich. Słysząc słowo, zwłaszcza samogłoskę, i porównując je z kopią liter, możesz odróżnić długie i krótkie samogłoski.

Uzupełnij brakujące samogłoski AEIOU

Twoje dziecko wymówi nazwę każdego obrazu w tym arkuszu, wysłucha dźwięku samogłoski, a następnie napisze samogłoskę, która uzupełnia słowo.

Dlatego słowo, z którego usunięto samogłoski, było tylko spółgłoskami. Ludzki mózg może odbudować oryginalne słowo z myślą o spółgłoskach, a mózg może opracować usunięte samogłoski.

DZIESIĘĆ RÓŻNYCH, brakujące arkusze samogłosek dla słów CVC można znaleźć w tych arkuszach. A cały pakiet nie będzie zawierał duplikatu klipartu! Wow!

Wniosek:

Bezpłatnie do druku Brakujące arkusze samogłosek w przedszkolu dla dzieci. Te zeszyty ćwiczeń są doskonałe dla dzieci w wieku przedszkolnym i znacznie wzbogacą plan szkolny każdego dziecka. Każda strona zawiera obraz słowa CVC, a Twoje dziecko musi go rozpoznać i napisać brakujący dźwięk centralny.

Wpływ wspólnych czynności, takich jak czytanie, układanie puzzli i zwiedzanie muzeów jest tak dobry i bardziej pomocny niż tych, którzy zrobili mniej. Słowo, którego samogłoski zostały usunięte tylko spółgłoski, może odbudować oryginalne słowo z myślą o oryginalnych spółgłoskach, a mózg może wymyślić usunięte samogłoski.

Twoje dziecko wymówi nazwę każdego obrazu w tym arkuszu, wysłucha dźwięku samogłoski, a następnie napisze samogłoskę, która uzupełnia słowo. Cały pakiet nie będzie zawierał duplikatu klipartu!

Przycisk Powrót do góry
/* */