Arkusz roboczy

Tworzenie arkuszy sekwencji wydarzeń dla osób uczących się języka angielskiego

arkusze sekwencji zdarzeń

Jako profesjonalny pisarz wiem, jak ważne jest posiadanie zasobów, które ułatwiają nauczanie i uczenie się. Jeśli chodzi o nauczanie osób uczących się języka angielskiego, jedną z kluczowych umiejętności, które muszą opanować, jest zrozumienie sekwencji wydarzeń. Może to być trudna koncepcja, ale dzięki odpowiednim arkuszom roboczym może stać się łatwiejszym zadaniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Czym są arkusze sekwencji wydarzeń?

Arkusze sekwencji wydarzeń to zasoby edukacyjne, które pomagają uczącym się języka angielskiego zrozumieć kolejność wydarzeń w opowiadaniu lub fragmencie. Te arkusze zwykle zawierają historię lub fragment z serią wydarzeń, które uczeń musi ułożyć we właściwej kolejności. Często zawierają również pytania, które pomagają uczniom krytycznie przemyśleć historię i zidentyfikować kluczowe wydarzenia.

Większość arkuszy sekwencji wydarzeń jest przeznaczona dla uczniów na poziomie początkującym lub średniozaawansowanym. To świetny sposób, aby pomóc uczniom rozwinąć umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także umiejętność logicznego i sekwencyjnego myślenia.

Jak utworzyć arkusze sekwencji wydarzeń

Tworzenie arkuszy sekwencji zdarzeń jest stosunkowo prostym procesem. Oto podstawowe kroki:

 • Wybierz opowiadanie lub fragment: Pierwszym krokiem jest wybranie historii lub fragmentu, który jest odpowiedni dla poziomu znajomości języka angielskiego uczniów. Upewnij się, że historia ma wyraźną sekwencję wydarzeń, którą można łatwo zidentyfikować.
 • Zidentyfikuj kluczowe wydarzenia: Po wybraniu historii określ kluczowe wydarzenia, na których chcesz, aby skupili się Twoi uczniowie. Te wydarzenia powinny być tymi, które są niezbędne do zrozumienia historii i które mają wyraźną sekwencję.
 • Napisz historię i wydarzenia: Napisz historię i wydarzenia w logicznej kolejności. Możesz użyć punktorów lub numerów, aby ułatwić identyfikację zdarzeń.
 • Utwórz pytania: Na koniec utwórz pytania, które pomogą uczniom zidentyfikować i zrozumieć sekwencję wydarzeń. Te pytania mogą być wielokrotnego wyboru, z krótką odpowiedzią lub otwarte.

Po utworzeniu arkuszy sekwencji wydarzeń możesz wykorzystać je jako część planu lekcji, aby pomóc uczniom języka angielskiego rozwinąć umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Często zadawane pytania

 • Dla jakiej grupy wiekowej są odpowiednie arkusze sekwencji wydarzeń?
 • Arkusze sekwencji wydarzeń są odpowiednie dla uczniów w każdym wieku, którzy uczą się języka angielskiego jako drugiego języka. Jednak są one zwykle używane dla uczniów, którzy są na poziomie początkującym lub średniozaawansowanym.

 • Jakie są wskazówki dotyczące korzystania z arkuszy sekwencji wydarzeń w klasie?
 • Niektóre wskazówki dotyczące korzystania z arkuszy sekwencji wydarzeń w klasie obejmują: używanie ich jako części większego planu lekcji, dostarczanie uczniom informacji zwrotnych na temat ich odpowiedzi oraz używanie ich, aby pomóc uczniom rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia.

 • Jak sprawić, by moje arkusze sekwencji wydarzeń były bardziej wciągające?
 • Możesz uatrakcyjnić swoje arkusze sekwencji wydarzeń, używając historii lub fragmentów, które są interesujące i odnoszą się do życia uczniów, używając elementów wizualnych, aby pomóc uczniom zrozumieć wydarzenia, oraz włączając interaktywne działania, które pozwalają uczniom pracować razem i uczyć się od siebie .

 • Jakich typowych błędów należy unikać podczas tworzenia arkuszy sekwencji zdarzeń?
 • Niektóre typowe błędy, których należy unikać podczas tworzenia arkuszy sekwencji wydarzeń, to: używanie historii lub fragmentów, które są zbyt trudne dla uczniów, w tym zbyt wiele wydarzeń lub wydarzeń, które nie mają wyraźnej kolejności, oraz niewystarczające wskazówki lub informacje zwrotne, aby pomóc uczniom zrozumieć materiał.

Zalety

Arkusze sekwencji wydarzeń są cennym źródłem informacji dla nauczycieli pracujących z uczniami języka angielskiego. Pomagają uczniom rozwijać umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także umiejętność logicznego i sekwencyjnego myślenia. Są również stosunkowo łatwe do stworzenia i mogą być wykorzystane jako część większego planu lekcji.

Porady

Podczas tworzenia arkuszy sekwencji wydarzeń ważne jest, aby wybrać historie lub fragmenty, które są odpowiednie dla poziomu znajomości języka angielskiego uczniów. Powinieneś również przekazać uczniom informacje zwrotne na temat ich odpowiedzi i wykorzystać arkusze robocze jako część większego planu lekcji, aby pomóc uczniom rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia.

Streszczenie

Arkusze sekwencji wydarzeń są cennym źródłem informacji dla nauczycieli pracujących z uczniami języka angielskiego. Pomagają uczniom rozwijać umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność logicznego i sekwencyjnego myślenia. Wykonując kilka prostych kroków, nauczyciele mogą tworzyć angażujące i skuteczne arkusze, które pomogą uczniom opanować tę ważną umiejętność.


Przycisk Powrót do góry
/* */