Polityka prywatności

Polityka prywatności na rok 2020VW.PL

Ostatnio zaktualizowany: 08-05-2021

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI PRZED POBRANIEM, PRZECZYTANIEM, KORZYSTANIEM, UZYSKANIEM DOSTĘPU LUB ZAKUPEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG.

1. PRZEGLĄD

2020VW („2020VW.COM”, „nas” lub „my”) szanuje prywatność użytkowników naszej strony internetowej i powiązanych z nią usług.

Poniższa polityka prywatności („Polityka”) informuje o informacjach, które 2020VW.COM gromadzi za pośrednictwem Usług oraz o tym, w jaki sposób możemy wykorzystywać lub ujawniać te zebrane informacje.

Uzyskując dostęp do Usług, kontynuując dostęp do Usług, kupując jakiekolwiek produkty lub usługi za pośrednictwem Usług, pobierając i/lub korzystając z Aplikacji lub przesyłając jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie praktyk opisanych w niniejszej Polityce , co jakiś czas modyfikowane przez nas, jak opisano poniżej. Korzystanie z Usług podlega również Warunkom świadczenia usług, z których wszystkie należy wyraźnie włączyć i włączyć jako część niniejszej Polityki.

2. AKTUALIZACJE

2020VW.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym momencie i opublikuje każdą zmienioną Politykę na tej stronie. Będziesz wiedział, że zmieniliśmy Politykę, gdy zobaczysz nową zaktualizowaną datę u góry niniejszej Polityki. 2020VW.COM nie będzie powiadamiać użytkowników Usług o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego osobistego kontaktu. Zachęcamy do sprawdzania daty niniejszej Polityki za każdym razem, gdy odwiedzasz Usługi, aby wiedzieć, kiedy musisz zapoznać się z Polityką pod kątem modyfikacji.

3. ZBIERANIE INFORMACJI

Ograniczenie wiekowe.

2020VW.COM nie zamierza wykorzystywać Usług do zbierania jakichkolwiek informacji od dzieci poniżej 18 roku życia. Przesyłając jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że masz więcej niż 18 lat.

Zbieranie przesłanych informacji.

2020VW.COM może gromadzić i przechowywać wszelkie informacje, które przesyłasz lub przesyłasz za pośrednictwem Usług, czy to poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem formularza, zakup produktu, czy w inny sposób. Informacje te mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące płatności lub wszelkie inne informacje przesłane przez Ciebie lub dowolnego użytkownika za pośrednictwem Usług.

Odbiór od osób trzecich.

2020VW.COM może zbierać informacje o Tobie od stron trzecich, w tym z dowolnego konta, przez które logujesz się lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z 2020VW.COM (np. Facebook lub Google). Jeśli ma to zastosowanie, 2020VW.COM może mieć dostęp do niektórych informacji z Twojego połączonego konta Google lub Facebook, w tym do informacji z Twojego profilu publicznego, adresu e-mail lub innych informacji posiadanych przez te osoby trzecie. 2020VW.COM może agregować wszelkie informacje o Tobie zebrane z dowolnego źródła.

Pasywne zbieranie informacji.

2020VW.COM może również gromadzić pasywne informacje o Twoim urządzeniu, wizycie lub korzystaniu z Usług, w tym między innymi datę i godzinę Twojej wizyty, długość Twojej wizyty, konkretne odwiedzane strony internetowe, Twój adres IP adres, typ używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, adres dowolnej strony internetowej, która przekierowała Cię do Usług oraz informacje o urządzeniu mobilnym używanym do uzyskania dostępu do Usług (w tym numer telefonu, dane systemu operacyjnego i wszelkie odpowiednie unikalne identyfikatory dla Ty lub Twoje urządzenie, w tym unikalny identyfikator urządzenia (UDID), wszelkie identyfikatory Apple lub iOS (np. IDFA lub Identyfikator reklamy), wszelkie identyfikatory Google lub Android (np. Android lub Google Advertising ID), wszelkie identyfikatory Windows ( np. identyfikator reklamowy systemu Windows) lub inne podobne identyfikatory, które identyfikują Ciebie lub Twoje urządzenie). 2020VW.COM może gromadzić i agregować informacje o użytkowaniu związane z korzystaniem z Usług.

Pliki cookie i powiązane technologie.

My lub inne strony trzecie, które nam pomagają, możemy używać plików cookie, sygnalizatorów internetowych, lokalnych obiektów udostępnionych (czasami nazywanych „plikami cookie flash”) lub innych podobnych technologii w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług (łącznie „Pliki cookie”). Pliki cookie to małe pliki danych, które mogą mieć unikalne identyfikatory i znajdują się między innymi na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, w wiadomościach e-mail, które do Ciebie wysyłamy oraz na naszych stronach internetowych. Pliki cookie mogą przekazywać informacje o Tobie i korzystaniu z Usług, takie jak typ Twojej przeglądarki, preferencje wyszukiwania, dane dotyczące reklam, które zostały Tobie wyświetlone lub które kliknąłeś oraz data i godzina Twojego korzystania. Pliki cookie mogą śledzić działania w czasie i na różnych stronach internetowych. Możesz wyłączyć niektóre (ale nie wszystkie) pliki Cookies w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki, ale może to wpłynąć na Twoją zdolność do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Usług.

Zewnętrzni dostawcy i reklamodawcy.

2020VW.COM może korzystać z usług zewnętrznych dostawców lub reklamodawców w celu zbierania i analizowania informacji na temat korzystania przez Ciebie z Usług. Te strony trzecie mogą używać plików cookie lub innych podobnych mechanizmów w celu dostarczania nam informacji i analiz dotyczących korzystania z Usług. Takie zbieranie i analiza informacji pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób są używane Usługi, abyśmy mogli dążyć do dostarczania naszym użytkownikom najbardziej odpowiednich treści. Te strony trzecie mogą gromadzić informacje o Twoich działaniach online w czasie i na różnych stronach internetowych. Informacje te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie lub innych witrynach internetowych. Możemy łączyć informacje zebrane z jednej lub więcej z tych usług.

Usługi analityczne.

2020VW.COM może od czasu do czasu korzystać z usług jednego lub kilku dostawców usług analitycznych, w tym na przykład Google lub Facebook. 2020VW.COM może korzystać z następujących funkcji Google Analytics: AdWords, Remarketing, Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google, DoubleClick oraz Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics. Możemy łączyć informacje zebrane z jednej lub więcej z tych usług.

Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób Google gromadzi i wykorzystuje informacje zebrane za pośrednictwem 2020VW.COM korzystania z usług analitycznych i reklamowych Google, jeśli dotyczy, zapoznaj się z Polityką prywatności Google, Inc. tutaj (https://www.google.com/intl/en /polityka/prywatność/).

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Google Analytics używanych przez 2020VW.COM, jeśli dotyczy, kliknij tutaj (https://support.google.com/analytics/answer/2404395?hl=pl&ref_topic=1631776&rd=1).

Aby uzyskać informacje o tym, jak wyświetlić i zmienić ustawienia reklam Google, kliknij tutaj (https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl).

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, kliknij tutaj (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Jednak 2020VW.COM niekoniecznie popiera ten dodatek i nie gwarantuje, że korzystanie z dodatku będzie skuteczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Facebook Analytics może gromadzić i wykorzystywać informacje zebrane w ramach korzystania przez 2020VW.COM z usług analitycznych i reklamowych Facebooka, w stosownych przypadkach, zapoznaj się z polityką korzystania z danych Facebooka i powiązanymi politykami tutaj. (https://www.facebook.com/full_data_use_policy).

Usługi mogą od czasu do czasu obejmować również funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają polubienie lub udostępnianie treści na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter. Funkcje te mogą gromadzić informacje za pomocą plików cookie lub innych technologii. Te funkcje mogą być hostowane przez stronę trzecią i podlegać polityce prywatności strony trzeciej.

2020VW.COM nie gwarantuje, że podejmie działania w odpowiedzi na sygnały „nie śledź” lub podobne mechanizmy. Ponadto niektórzy zewnętrzni dostawcy usług mogą nadal gromadzić informacje o śledzeniu, nawet jeśli w przeglądarce została włączona funkcja „nie śledź” lub zastosowano podobny mechanizm „nie śledź”.

4. PRAKTYKI WYKORZYSTANIA INFORMACJI

2020VW.COM może wykorzystywać zebrane informacje lub dane opisane powyżej, pojedynczo lub łącznie, w dowolnym zgodnym z prawem celu, w tym między innymi w celach takich jak łączenie sprzedawców, podmiotów stowarzyszonych i klientów, analizowanie i śledzenie aktywności użytkowników w Usługach dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników, śledzenie i analizowanie trendów użytkowania, personalizowanie Usług w celu lepszego odzwierciedlenia Twoich preferencji, wyświetlanie bardziej trafnych reklam lub zwiększanie korzystania z Usług przez Ciebie i innych użytkowników. Wszystkie zebrane informacje mogą być powiązane z konkretnymi użytkownikami witryny i mogą skutkować śledzeniem informacji o użytkowaniu dla poszczególnych użytkowników.

2020VW.COM może również wykorzystywać przesłane przez Ciebie informacje do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej, telefonu lub w inny sposób w sprawie Twojego konta, Usług, zakupionych usług lub produktów lub innych istotnych lub promocyjnych informacji lub ofert, zgodnie z ustaleniami przez 2020VW.COM lub jej partnerów. Przesyłając swoje dane kontaktowe do partnerów 2020VW.COM lub 2020VW.COM, wyrażasz zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji.

5. UJAWNIANIE INFORMACJI

Z wyjątkiem ograniczeń wyraźnie omówionych w niniejszym dokumencie, 2020VW.COM może ujawniać, sprzedawać lub przekazywać zebrane informacje stronom trzecim w dowolnym zgodnym z prawem celu według własnego uznania.

Ujawnianie informacji o kliencie, podmiocie stowarzyszonym lub sprzedawcy.

2020VW.COM może ujawnić wszelkie zebrane informacje o kliencie wszystkim sprzedawcom, których produkty lub usługi klient kupuje, oraz podmiotom powiązanym, przez które klient jest powiązany ze sprzedawcą. 2020VW.COM może ujawnić wszelkie zebrane informacje dotyczące podmiotu stowarzyszonego wszystkim sprzedawcom, których produkty lub usługi reklamuje podmiot stowarzyszony oraz wszystkim klientom, którzy zostali powiązani ze sprzedawcą za pośrednictwem podmiotu stowarzyszonego. 2020VW.COM może ujawnić wszelkie zebrane informacje o sprzedawcy dowolnym podmiotom stowarzyszonym i klientom, którzy kupują produkty lub usługi sprzedawcy. Ujawnione informacje na temat klienta, podmiotu stowarzyszonego lub sprzedawcy obejmują między innymi imię i nazwisko osoby, nazwę użytkownika, dane kontaktowe oraz informacje związane z wszelkimi transakcjami między tymi osobami.

Usługi stron trzecich.

Jeśli logujesz się do 2020VW.COM za pośrednictwem usługi innej firmy, takiej jak Facebook lub Google, te osoby trzecie mogą mieć dostęp do pewnych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z 2020VW.COM. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji, które te strony trzecie mogą gromadzić o Tobie, zapoznaj się z polityką prywatności tych stron trzecich.

Sprzedawcy.

2020VW.COM może korzystać z usług firm zewnętrznych, agentów lub wykonawców w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Na przykład 2020VW.COM może współpracować z innymi firmami w celu personalizacji naszych stron internetowych, analizowania naszej strony internetowej lub informacji o użytkowaniu, przetwarzania płatności lub transakcji kartą kredytową, realizacji lub wysyłania zamówień, ściągania długów, analizowania lub ulepszania danych gromadzonych przez Usługi (w tym interakcji użytkownika z Usługami) lub w inny sposób pomagać 2020VW.COM w lepszej obsłudze użytkowników Usług. W trakcie świadczenia tych usług przez 2020VW.COM te osoby trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i nieosobowych w celu świadczenia usług, o które prosiliśmy te osoby trzecie.

Afiliacje i Marketing.

2020VW.COM może ujawnić zebrane informacje, w tym informacje o wszelkich zakupach dokonanych za pośrednictwem Usług, podmiotom powiązanym z 2020VW.COM. 2020VW.COM może również ujawnić Twoje dane stronom trzecim w celach marketingowych. Te podmioty stowarzyszone i strony trzecie mogą kontaktować się z Tobą za pomocą dowolnej metody kontaktu, którą udostępnisz 2020VW.COM.

Zgodność z prawem.

2020VW.COM zastrzega sobie również prawo do ujawnienia danych osobowych, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że ujawnienie jest wymagane przez prawo, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że ujawnienie jest konieczne do ustanowienia lub wykonywania praw, lub w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego.

Fuzja lub przejęcie.

W przypadku, gdy 2020VW.COM zostanie przejęty lub połączony z osobą trzecią, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży lub innego przeniesienia wszelkich informacji, które zebraliśmy od Ciebie w ramach tej transakcji, a taka osoba trzecia przejmie prawa i obowiązki w odniesieniu do tych informacji opisane w niniejszej Polityce.

6. OCHRONA DANYCH

CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Główne zastosowania Twoich danych

Ta sekcja Polityki opisuje, co robimy z Twoimi danymi, które są bezpośrednio związane z korzystaniem z Witryny i naszych usług. Mamy nadzieję, że są to rzeczy, których oczekujesz od nas, abyśmy zrobili z Twoimi informacjami. Wykorzystamy Twoje informacje:

 • aby dostarczyć Ci produkty dostępne w naszej Witrynie;
 • aby kontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych usług i od czasu do czasu powiadamiać Cię o ważnych zmianach w naszych Warunkach użytkowania lub niniejszej Polityce lub o zmianach w tej Witrynie lub naszych usługach.

Zastosowania techniczne

Ta sekcja Polityki opisuje, co robimy z Twoimi danymi, które wynikają z naszego monitorowania Witryny i gromadzenia Twoich informacji podczas korzystania z Witryny. Możemy wykorzystać te informacje:

 • aby zidentyfikować wzorce, które możemy wykorzystać w naszej strategii marketingowej i pomóc nam rozwijać, administrować, wspierać i ulepszać nasze usługi, funkcje i reklamy;
 • do przeprowadzania recenzji, które pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej Witryny;
 • aby zapewnić, że treści z naszej Witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;
 • w celu administrowania naszą Witryną i operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych; oraz
 • w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna i bezpieczna.

Możemy łączyć informacje techniczne z innymi informacjami, które posiadamy o Tobie, aby pomóc nam w przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych i komunikacyjnych

Gdy dołączasz do listy mailingowej, co nie jest wymagane do korzystania z witryny, możemy wykorzystywać dane osobowe, takie jak adres e-mail, w celu dostarczania Ci wiadomości marketingowych lub umożliwiania nam lub osobom trzecim komunikowania się z Tobą w ramach usług stron trzecich. Zawsze będziemy prosić o Twoją zgodę, zanim to zrobimy. Możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej i innej w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem webmaster@2020vw.com. Zawsze możesz korzystać z Witryny bez konieczności wyrażania zgody na wprowadzanie do obrotu. Rodzaje rzeczy, które możemy zrobić, obejmują:

 • dostarczanie reklam i komunikacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, tekstu, poczty lub telefonu lub za pośrednictwem naszych wybranych stron trzecich;
 • przedstawianie Tobie i innym użytkownikom naszej Witryny sugestii i rekomendacji dotyczących towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować;
 • komunikowanie się z Tobą na platformach mediów społecznościowych stron trzecich i udostępnianie Twoich informacji na tej platformie mediów społecznościowych;
 • monitorowanie skuteczności naszej komunikacji marketingu bezpośredniego i Twoich odpowiedzi na nie.

7. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zachowujemy dostęp do wszystkich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie lub o Tobie.

Gdy nasza usługa jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych naszych partnerów, partnerzy ci mogą mieć dostęp do Twoich informacji. Możemy również mieć linki do innych stron internetowych z naszej Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo, politykę prywatności i praktyki jakichkolwiek innych witryn internetowych, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pomocą linków z tej Witryny lub jeśli możesz uzyskać dostęp do tej Witryny lub korzystać z naszych usług. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych zalecamy zapoznanie się z polityką każdej odwiedzanej witryny i upewnienie się, że nie masz nic przeciwko warunkom tych zasad.

Jeśli nasza firma zostanie sprzedana lub połączona, lub jeśli sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów. Zadbamy o to, aby każdy taki transfer odbywał się w bezpieczny sposób.

Jeśli zaoferujemy lub dostarczymy Ci usługę, która jest świadczona w naszym imieniu przez stronę trzecią, możemy być zmuszeni przekazać im Twoje dane w celu świadczenia usługi. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych osobom trzecim upoważnionym przez nas do świadczenia takich usług. Możemy również korzystać z usług stron trzecich w celu świadczenia usług w naszym imieniu, które mogą obejmować przetwarzanie (ale nie wykorzystywanie nas samych) Twoich danych, np. w celu uzupełnienia częściowych adresów lub uzupełnienia posiadanych przez nas informacji o Tobie. W obu przypadkach nie przekażemy Twoich danych nikomu, kto nie podlega również odpowiednim zobowiązaniom w zakresie prywatności w naszej umowie z nimi i nie pozwolimy stronie trzeciej na wykorzystanie Twoich informacji w celach marketingowych bez Twojej zgody.

W żaden inny sposób nie będziemy ujawniać, sprzedawać ani rozpowszechniać Twoich danych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celu uzyskania profesjonalnej porady. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jest to uzasadnione i konieczne i nie dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane na serwerze naszego dostawcy usług internetowych, naszej firmy zajmującej się marketingiem e-mail, naszych biur i naszych centrów realizacji produktów.

Jeśli zostawisz komentarz na tej stronie, informacje te są przechowywane w naszej firmie hostingowej. Informacje te obejmują imię i nazwisko, awatar, komentarz, czas pozostawienia komentarza oraz adres dostawcy usług internetowych.

W przypadku wszystkich Europejczyków korzystających z witryny dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub wykonawców. Terytoria poza EOG mogą nie mieć równoważnej ochrony prawnej do tych, które mają zastosowanie w EOG, ale mamy obowiązek upewnić się, że nasi dostawcy i kontrahenci zlokalizowani poza EOG nadal podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką. Przesyłając nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej Witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie zostaną uszkodzone, zniszczone lub ujawnione osobom trzecim bez Twojej zgody oraz aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich. Komputery, na których przechowywane są informacje, są przechowywane w bezpiecznym obiekcie z ograniczonym dostępem fizycznym, a my używamy bezpiecznych zapór sieciowych i innych środków ograniczających dostęp elektroniczny. Jeśli współpracujemy ze stronami trzecimi, będziemy wymagać od nich wprowadzenia podobnych środków w celu ochrony Twoich danych.

9. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • Strony trzecie wyznaczone przez Ciebie. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
 • Nasi zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak analiza danych, przetwarzanie płatności, technologia informacyjna i powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty e-mail, audyt i inne podobne usługi.

10. TWOJE PRAWA

Masz prawo do korzystania z naszej Witryny bez wyrażania zgody na świadczone przez nas usługi marketingowe i komunikacyjne. Poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych), jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje dane jakiejkolwiek stronie trzeciej w takich celach. Zawsze używamy ostatnio przesłanego formularza jako aktualnego statusu Twojej zgody. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, ale nie jesteś zalogowany podczas przesyłania formularza, nie będziemy mogli skorzystać z Twoich zapisanych ustawień, więc uznamy, że Twoja zgoda jest zgodna z przesłanym wówczas formularzem. Możesz skorzystać ze swojego prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych. Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem webmaster@2020vw.com.

Twoje prawa:

 • Rezygnacja. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby zrezygnować z (i) komunikacji marketingu bezpośredniego; (ii) zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie; (iii) nasz zbiór wrażliwych danych osobowych; (iv) wszelkie nowe przetwarzanie Twoich danych osobowych, które możemy przeprowadzić poza pierwotnym celem; lub (v) przekazywanie Twoich danych osobowych poza EOG. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych Witryn może być nieskuteczne po rezygnacji.
 • Dostęp. Możesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego profilu/konta lub kontaktując się z nami bezpośrednio.
 • Poprawiać. Możesz również skontaktować się z nami w celu aktualizacji lub poprawienia wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych.
 • Przenosić. Twoje dane osobowe są przenośne – tzn. masz swobodę przenoszenia swoich danych do innych usługodawców według własnego uznania.
 • Wymaż i zapomnij. W niektórych sytuacjach, na przykład, gdy posiadane przez nas informacje o Tobie nie są już aktualne lub są nieprawidłowe, możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami. W swoim wniosku proszę wyjaśnić: (i) jakich danych osobowych dotyczy; oraz (ii) które z powyższych praw chciałbyś wyegzekwować. Ze względów bezpieczeństwa możemy realizować wnioski wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, którego używasz do wysłania nam swojej prośby, a przed realizacją prośby możemy potrzebować zweryfikować Twoją tożsamość. Postaramy się spełnić Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od Twojej prośby. Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania niektórych informacji do celów prowadzenia dokumentacji i/lub do zakończenia wszelkich transakcji, które rozpoczęli Państwo przed złożeniem wniosku o taką zmianę lub usunięcie.

Ustawa o ochronie danych z 1998 r. (DPA) i RODO (w Europie) dają Ci prawo dostępu do przechowywanych informacji na Twój temat. Z prawa dostępu można skorzystać zgodnie z ustawą o ochronie danych i RODO.

*Poproszenie nas o nieprzetwarzanie Twoich danych wymaga od nas usunięcia Twoich danych, co jest prawnie uważane za przetwarzanie Twoich danych. Więc z szacunkiem poinformuj cię, że będziemy musieli zrobić tę jedną rzecz.

11. REKLAMACJE

Zobowiązujemy się do rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszej Polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: webmaster@2020vw.com. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą skargę, na którą zwrócono nam uwagę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została odpowiednio rozwiązana, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych

12. LINKI DO OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez 2020VW.COM. 2020VW.COM niekoniecznie sprawdza ani nie popiera treści tych stron, do których prowadzą linki. Powinieneś zapoznać się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn.

13. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy uzasadnionych pod względem handlowym starań, aby chronić informacje, które zbieramy w ramach Usług. Niestety, żaden system bezpieczeństwa nie może zagwarantować skuteczności 100%. W związku z tym nie możemy i nie gwarantujemy bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwy dostęp do nich. Nie przesyłaj informacji poufnych za pośrednictwem Usług.

Jesteś odpowiedzialny za ograniczenie dostępu do swojego komputera lub urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do Usług. Użytkownicy komputerów publicznych lub współdzielonych lub niezabezpieczonych urządzeń mobilnych powinni się wylogować po zakończeniu każdej wizyty w naszych Usługach. Korzystając z Usług lub przekazując nam dane osobowe w jakikolwiek sposób, zgadzasz się, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną w sprawie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych związanych z korzystaniem z tych Usług.

14. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Twoje informacje, w tym dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas poza krajem, w którym mieszkasz, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w innych częściach na świecie. Akceptując niniejszą Politykę, zgadzasz się na przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką.

15. PRZECHOWYWANIE DANYCH

2020VW.COM może zachować dane osobowe i nieosobowe lub inne zebrane dane, pojedynczo lub łącznie, jak opisano powyżej, po usunięciu konta lub zaprzestaniu korzystania z Usług. Jednak 2020VW.COM nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje będą nadal dostępne po takim usunięciu lub zaprzestaniu.

16. PRZEGLĄDANIE I AKTUALIZACJA INFORMACJI

Jesteś odpowiedzialny za aktualizację i utrzymanie dokładności danych osobowych, które przekazujesz do lub za pośrednictwem Usług. Jeśli uważasz, że przesłałeś niedokładne informacje za pośrednictwem Usług i chciałbyś, aby 2020VW.COM zmienił te informacje, skontaktuj się z 2020VW.COM pod poniższym adresem.

17. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z 2020VW.COM pod adresem:

redaksi@2020vw.com
2020VW.PL

Przycisk Powrót do góry